Annonse

HIVE-kurs: Ledelse og drift av kino

Studiet er utviklet av FILM&KINO i samarbeid med Høgskolen i Vestfold, og er skreddersydd for kinobransjen. Kurset gir 30 studiepoeng innen økonomisk administrative fag. Målgruppen er kinosjefer og andre som har eller ønsker seg inn i ledende stillinger innen kinodrift.

Studiet dekker bl.a. tema som:

 • Organisasjon, ledelse og egenutvikling
 • Eierforhold, organisering og politikk
 • Økonomi (strategi og driftsøkonomi)
 • Markedsføring

Læringsmål for studiet er at studentene bl.a. skal:

 • Tilegne seg teoretisk kunnskap og utvikle praktiske ferdigheter i å lede en moderne norsk kinobedrift
 • Kunne handle strategisk i forhold til særtrekk knyttet til eierforhold, organisering og politikk som gjelder for kinoer
 • Få forståelse for hvordan ulike driftsmodeller for kino kan fungere
 • Få innsikt i strategi som verktøy for planlegging
 • Få innsikt i grunnleggende bedriftsøkonomisk teori og begreper relatert til kinodrift. Det rettes spesiell oppmerksomhet på forståelse for kinoenes inntekts- og kostnadsstruktur
 • Bli i stand til å forstå hvordan markedet fungerer og hvordan man kan markedsføre film og kinotilbud innen et mangfold av kultur- og fritidstilbud
 • Få forståelse for juridiske emner som er av betydning for ledere i norske kinobedrifter

Studiet består av 15 heldagssamlinger fordelt på 2-3 dag pr samling i ett år. Samlingene vil gjennomføres i forbindelse med kinotreff, og vil finne sted i Oslo og Vestfold.

Samlingene gjennomføres med forelesninger, interaktive undervisningsmetoder, lederlaboratorium og praktiske øvelser. Det legges vekt på å synliggjøre studentenes egne erfaringer og på erfaringsutveksling.

Opptakskrav for å delta på studiet er generell studiekompetanse, utdanning på høgskole- eller universitetsnivå og yrkespraksis. Studenter uten høyere utdanning kan få opptak etter spesiell vurdering (realkompetanse).

Kurset er sponset av FILM&KINO, og det vil være en egenandel på kr 10 000. Den enkelte student bekoster selv reise og opphold.

Synes du dette høres interessant ut?

For spørsmål kontakt Jørgen Stensland på tlf: 22474625/41461199 eller på e-post:
jorgen@kino.no

Her kan du melde deg på kurset.

Annonse
Skroll til toppen