Annonse

Digitale kostnader

Det store spørsmålet knytter seg til finansieringen. Mange kinosjefer er usikre, og det verserer ulike summer både i media og korridorpraten. FILM&KINO arbeider for tiden med finansieringsmodeller. Disse er avhengige av hva distributørene er villige til å betale. Vi er i dialog og forhandlinger med de store Hollywoodstudioene. Men slikt kan som kjent ta tid. Også utfallet er usikkert.

Kinoene har likevel behov for å ha noe å forholde seg til. 2009-budsjettene legges nå, og langtidsplaner skal også tilpasses. FILM&KINO tar derfor sikte på å holde et informasjonsmøte for kinoene under filmtreffet i mai. Der kan vi drøfte spørsmål om finansiering, tekniske forberedelser og andre temaer kinoene måtte være opptatt av. Vi kommer også til å legge ut informasjon på våre hjemmesider, som stadig oppdateres.

Meningen er at digitaliseringen skal gjennomføres som et spleiselag der distributørene, kinoene og FILM&KINO alle bidrar til en felles løsning. Det gjør at alle økonomiske anslag foreløpig vil være nettopp det: Anslag. Som vi nå arbeider for å få konkretisert så godt som mulig.

I mellomtiden gjelder det bare å holde fast ved digitaliseringens store mantra: Alle skal med!

Lene Løken


Adm. direktør

Annonse
Skroll til toppen