Annonse

Landsmøteseminar om digitaliseringen (2008)

Seminardeltakerne ga uttrykk for stor spenning, men også usikkerhet i forhold til hva som skjer og i hvilket tempo det skjer. Ikke minst var den økonomiske siden av digitaliseringen sentral under seminaret. Her la FILM&KINO frem estimater på kostnader og forslag til ulike måter å kinoene kan finansiere digitaliseringen på. Det ble på det sterkeste oppfordret til å tenke budsjettplanlegging i kommunene allerede fra denne høsten.

Seminarprogrammet ligger
her , og de ulike presentasjonene finnes nedenfor:

Hvorfor digitalisere kinoene?Hva skjer i og hva har skjedd internasjonalt?Hva skjer i Norge, hvordan går vi frem økonomisk?Hverdagen for en liten og stor kino etter digitaliseringenLokale politiske prosesser rundt digitaliseringenUtfordringer ved digitaliseringen sett fra distributørenes side

Annen informasjon om digitaliseringen er tilgjengelig
her.

Annonse
Skroll til toppen