Annonse

FILM&KINOs stipend til kinosjefer i 2009

For 2009 er det budsjettert med kr 300 000 til stipend for kinosjefer. Det kan søkes om stipend på kr 15 000 til deltakelse på filmfestivaler og fagseminarer eller individuelle studiereiser.

FILM&KINO arrangerer felles reise/påmelding til ett stipendmål. I 2009 er 6 stipend forbeholdt en fellesreise til den nye store kinomessen, European Cinema Summit, i Brussel 15. til 18. juni.

For øvrige stipend står stipendiaten fritt i valg av reisemål, men valget må være faglig begrunnet. Stipendet kan brukes ved innenlandske festivaler som Tromsø, Bergen, Haugesund, Kristiansand, Trondheim eller på utenlandske festivaler som Berlin, Cannes og Venezia.

Stipendiater som reiser til kinomessen i Brussel vil om ønskelig kunne delta på FILM&KINOs fellesreise. For stipendiater som velger annet reisemål enn til European Cinema Summit kan ikke FILM&KINO påta seg ansvaret for akkreditering, hotell og reise m.v. Stipendiater som påføres mer enn kr 1 000 i utgifter til tilslutningsreiser, kan etter søknad få reiseutgifter utover dette helt eller delvis dekket.


Regler for stipendtildeling

 • Stipendet skal være arbeids-/utdanningsstipend, og forbeholdes kinosjef/programansvarlig som forventes å være i kinosjefstilling i minst seks måneder etter stipendoppholdet.
 • Det tildeles kun ett stipend per kino per år.
 • Stipendene fordeles ut fra kinoenes besøk siste år (2007) og kinosjefenes ansiennitet. Et mindre antall stipend vil bli forbeholdt C-kinosjefer.
 • Søkere som ikke tidligere er tildelt stipend gis, under ellers like forhold, prioritet foran søkere som har fått stipend de fire siste årene.
 • Stipendiatene forplikter seg til å gi skriftlig rapport/vurdering av festivaloppholdet senest 30 dager etter avsluttet reise.
 • Stipendene utbetales normalt når rapport med regnskap foreligger.

Stipendsøkere bes om å gi følgende opplysninger i søknaden ut over navn og kino:

 • Kinoens besøk i 2007.
 • Kinosjefstatus (heltidsansatt/deltidsansatt/bistilling/kombinert stilling).
 • Dato for ansettelse i nåværende stilling.
 • Dato for første ansettelse som kinosjef.
 • Tidligere stipend (ikke delstipend) med angivelse av tildelingsår og reisemål.
 • Budsjett for reisen.

Søknader som er mangelfullt utfylt, kan ikke påregnes behandlet.

Annet


Stipendsøkere som representerer kinoer med høyere besøk enn 300 000 i 2007 vil få tildelt stipend såfremt stipendmålet kan godkjennes. Øvrige stipend vil bli fordelt i henhold til det vedtatte regelverk.

Søknaden må være FILM&KINO i hende innen 15. oktober.

Annonse
Skroll til toppen