Annonse

Nye oppgaver til FILM&KINO

Filmmeldingen ”Veiviseren for det norske filmløftet” som ble fremlagt i fjor, fastslo at FILM&KINO fortsatt skulle motta avgiften til Norsk kino- og filmfond. Til gjengjeld ville departementet drøfte med FILM&KINO om organisasjonen kunne påta seg oppgaver som hittil har ligget i statsbudsjettet. For budsjettåret 2008 gjaldt dette først og fremst ansvaret for støtte til filmfestivaler og hovedansvaret for arbeid som rettes mot barn og unge, herunder Den kulturelle skolesekken.

For budsjettåret 2009 foreslås det at FILM&KINO får ansvar for støtte til cinematekene i Bergen, Trondheim og Tromsø, og for prosjektet ”Nasjonalt Digitalt Cinematek”. Videre skal FILM&KINO finansiere arbeidet for barn og unge ved de regionale filmsentrene. Vi skal også ha ansvaret for teksting av norske filmer på kino og for synstolkning på DVD.

Til sammen er det da for de to budsjettårene foreslått overført oppgaver for ca. 20 millioner kroner fra statsbudsjettet til FILM&KINO. Styret i FILM&KINO har overfor departementet gitt uttrykk for at dette er oppgaver vi er beredt til å ta på oss.

Lene Løken


Adm. direktør

Annonse
Skroll til toppen