Annonse

Tilskudd til lansering av norsk film avvikles

Nytt i regjeringens forslag til statsbudsjett er dessuten at FILM&KINO er tillagt ansvaret for støtte til teksting av norske kinofilmer.

Tilskudd fra FILM&KINO til norske filmer har vært firedelt:

  • Automatisk garanti til alle norske kinofilmer som lanseres i mer enn 25 kopier (35mm)
  • Tilskudd kopier til norske kinofilmer som ikke rikslanseres eller innvilges garanti
  • Tilskudd til norskspråklig barnefilm
  • Tilskudd til premiereturneer i nært samarbeid med kinoene på stedene som besøkes

Midlene som har vært brukt til disse tilskuddene overføres fra nyttår til en egen post for støtte til teksting av statsstøttede norske filmer som vises på kino. Norske filmer vil fortsatt bli vurdert til rikslansering.

Teksting for hørselshemmede


Kulturdepartementet etablerte for fire år siden en toårs prøveordning for teksting av norske filmer som FILM&KINO ble bedt om å administrere. Prøveordningen ble vurdert som vellykket og forlenget ett år av gangen. Nå får teksteordningen en fast forankring i FILM&KINO, både administrativt og økonomisk.

Siden oppstarten høsten 2004 har 15 norske kinofilmer mottatt støtte til teksting. FILM&KINO viderefører retningslinjene som i sin tid ble nedfelt av departementet og vil prioritere støtte til filmer som retter seg mot et stort publikum. Støtte til teksting skal fortrinnsvis gå til filmer med flere enn 30 kopier (35 mm, enn så lenge), og så langt det er mulig skal det fremgå av markedsføringsmateriell at filmen er tekstet. For 2009 har vi allerede inne to søknader fra SF Norge til teksting av Pål Jackmans
Jernanger med planlagt premiere 16. januar og til Gunnar Vikenes
Vegas, med planlagt premiere 25. september.

Det er 600 000 hørselshemmede i Norge, og flere blir det dessverre. Teksting er viktig for at disse skal kunne få en fullverdig filmopplevelse. Den regionale forankringen norsk film har fått gjør at landets dialekter tas i bruk i fullt monn, i tillegg til flere og flere innslag av fremmedspråk. Teksting av norske filmer er derfor kommet for å bli!

Håkon Skogrand


Filmrådgiver

Annonse
Skroll til toppen