Annonse

Nominasjon til Gullsekken 2009

Det skal deles ut to priser: en til beste skole og en til beste produksjon.

Pris til beste skole


Prisen for beste skole skal gå til en skole som arbeider med Den kulturelle skolesekken i tråd med målene og prinsippene for satsingen. Skolen skal vise at den legger til rette for at alle elevene gjennom sin skoletid får møte profesjonell kunst og kultur i alle sjangre, og at den integrerer kunst- og kulturmøtene i skolens øvrige virksomhet. Skoler som samarbeider om arbeidet med Den kulturelle skolesekken, kan nomineres sammen.

Prisen er på 100 000 kroner. Pengene fra Gullsekken skal gå til skolens arbeid med kunst og kultur.

Pris til beste produksjon


Prisen for beste produksjon skal gå til en produksjon som er mest mulig i tråd med målene og prinsippene for Den kulturelle skolesekken. Med produksjon menes alle de måter elever møter profesjonell kunst og/eller kultur i skoletiden.

Det må være høy kvalitet i alle ledd av produksjonen når det gjelder kunstnerisk og/eller kulturfaglig idé og innhold, teknisk og praktisk gjennomføring, og tilrettelegging for elevene. Uttrykket kan være scenekunst, visuell kunst, musikk, film, litteratur og kulturarv, eller en blanding av disse.

Prisen er på 100 000 kroner. Pengene fra Gullsekken skal investeres i videreutvikling av kulturuttrykket.

Finansieres av spillemidler fra Norsk Tipping


Den kulturelle skolesekken finansieres i hovedsak gjennom spillemidlene. I skoleåret 2008/2009 tilføres satsingen 167 millioner kroner fra overskuddet i Norsk Tipping.

Nominasjonsprosessen


Innen 15. januar 2009 kan du komme med innspill til hvem som skal få prisen. Kunstnere, kulturinstitusjoner, skoler og kommuner kan komme med innspill. Send ditt innspill på filmfeltet til Tonje Hardersen i FILM&KINO på
tonje@kino.no.

Alle innspillene må være begrunnede og godt dokumenterte (for produksjon med DVD eller lignende).

En jury, ledet av artist Maj Britt Andersen, vil nominere fire finalister til hver av prisene. De åtte finalistene vil bli invitert til prisutdelingen der vinnerne av Gullsekken mottar sine priser.

Annonse
Skroll til toppen