Annonse

Digitalisering av Bygdekinoen

FILM&KINO koordinerer arbeidet med innføringen av digitalkino i Norge, og forhandler blant annet med de store Hollywood-studioene om en avgift for å vise film ”Virtual Print Fee”. Avtalene som blir inngått med Hollywood-studioene om ”Virtual Print Fee” setter imidlertid noen minstekrav i forhold til digital lyd, ventilasjon av maskinrom samt strøm og kabling. Det er også satt krav til antall forestillinger. Dette kan by på utfordringer for driftingen av Bygdekinoen og for det enkelte spillested.

FILM&KINO håper å beholde de fleste av bygdekino-ringene ved at det anskaffes digitale mobile anlegg som blir kjørt til spillestedene på vanlig måte. Det er mer usikkert om det vil være mulig å tilby levering av bygdekinotjenester til spillesteder som ikke er en del av en større ring. Bygdekinoens omlegging til digital drift vil imidlertid neppe skje før 2010. Vi regner derfor med å fortsette den ordinære driften uten endringer ut 2009.

Fra 2010 kan det bli nødvendig å legge om på ruter og spillesteder. Der det ikke er mulig å legge det enkelte spillested inn i en eksisterende rute som utstyres med digitalt utstyr, vil Bygdekinoen ikke lenger kunne betjene dette spillestedet. Vi kommer derfor til å vurdere om det er mulig å tilby enkelte spillesteder å gå over til vår S-kino-tjeneste. Det vil i så fall betinge at spillestedet selv holder lokaler, digitalt utstyr og maskinist. Dette vil klargjøres på et senere tidspunkt.

Les brevet i sin helhet her.Les mer om digitaliseringen av de norske kinoene her.Les mer om FILM&KINOs tilbud om S-kino her.

Annonse
Skroll til toppen