Annonse

Utlysning: Støttemidler til lokale skolekinotiltak

Følgende kriterier må oppfylles:


Søknaden må inneholde beskrivelse av og datoer for tiltaket/prosjektet, budsjett og opplysninger om andre bidragsytere og samarbeidspartnere. Vennligst merk de godkjente satsene for filmvisninger og honorar som står i søknadsskjemaet. I tillegg er det viktig å huske adresse, kontaktperson og betalingsinformasjon.

Se eget søknadsskjema her:
Søknadsskjema for støtte til lokale skolekinotiltak

Dersom det ønskes bistand fra FILM&KINO til planlegging og gjennomføring av tiltaket/prosjektet, er det ønskelig at også dette tas med i søknaden.

Det er i utgangspunktet ingen begrensninger med henhold til hvilke skolekinoprosjekter det kan søkes støtte til, men et krav er at kinoen er involvert i prosjektet. I utgangspunktet er det kinoer som kan søke, men på steder uten fast kino kan kultur- og skolekontor søke. Det kan søkes om midler til skolekinotiltak som dekker både grunnskole og videregående skole.

Eksempler på prosjekter er:

  • Filmvisninger som inkluderer et møte mellom elever og filmkunstnere (som regissører, manusforfattere, produsenter og skuespillere).
  • Manusverksteder, animasjonsverksteder og andre filmkurs.
  • Filmvisninger med pedagogiske opplegg.
  • Skolefilmseminarer og informasjonsmøter for lærere.

I vurderingen av søknadene vil det legges vekt på følgende:

  • Tiltak som når flest mulige elever.
  • Samarbeidsprosjekter mellom kinoer og mellom kinoer og andre organisasjoner.
  • Prosjekter med overføringsverdi.
  • FILM&KINO skal i hovedsak prioritere virksomhet hos avgiftssvarende mottakere eller virksomhet som støtter opp under det arbeidet FILM&KINO og kinoene gjør for fremme av film på kino.

Mottakere av midler skal ved prosjektets avslutning rapportere til FILM&KINO. Rapporten vil kunne bli gjengitt i FILM&KINOs publikasjoner, og bli benyttet som grunnlagsmateriale for skolekinoprosjektets evaluering.

Spørsmål vedrørende skolekinomidlene kan rettes til Tonje Hardersen på telefon 22 47 46 24 eller e-post:
tonje@kino.no

Søknader merkes med ”skolekino” og sendes til:


FILM&KINO, Postboks 446 Sentrum, 0104 Oslo


eller e-post:
post@kino.no

Annonse
Skroll til toppen