Annonse

Fra FILM&KINO til Film & Kino

I forbindelse med at nettsidene fornyes denne våren, er det under planleggingsarbeidet kommet ønske om å endre skrivemåte for organisasjonens navn. Erfaringsmessig har det vist seg at det er vanskelig å få gjennomslag eksternt for å benytte store bokstaver. Styret har derfor gitt sin tilslutning til å endre skrivemåte til Film & Kino.

Bakgrunn


I 2002 vedtok landsmøte å endre organisasjonens navn fra Kommunale Kinematografers Landsforbund til FILM&KINO. Bakgrunnen for navneendringen er godt dokumentert, men skrivemåten er ikke nevnt verken i forslaget eller vedtaket. Det ble følgelig aldri gjort noe eksplisitt vedtak om at navnet skulle skrives med store bokstaver. Navnet var bare skrevet på denne måten i teksten, og er siden blitt skrevet slik.

Ønsket om å gå bort fra store bokstaver er kommet med større tyngde over tid. Det har i praksis vist seg vanskelig å få gjennomført den skrivemåte som organisasjonen ønsket ved navnebyttet. Film & Kino har konsekvent skrevet navnet med store bokstaver i de syv årene som er gått, men har ikke fått andre til å gjøre det. Deskene rundt om i aviser og tidsskrifter unngår konsekvent å benytte versaler når de omtaler organisasjonen. I den grad journalistene har gjort et forsøk på å tilpasse seg organisasjonens skrivemåte, så sperrer rettskrivningsprogrammet i økende grad muligheten. Totalt sett resulterer dette i at organisasjonens navn skrives veldig ulikt fra gang til gang.

Organisasjon og tidsskrift


Ved å benytte skrivemåten Film & Kino, vil både organisasjonens og tidsskriftets navn skrives identisk. Vi kommer derfor til å være ekstra påpasselige med å benytte tilleggsinformasjon for å klargjøre om det er organisasjonen eller tidsskriftet det er snakk om.

Ingen endring av logo


Endringene gjelder kun skrivemåten. Logo, brevark, visittkort og annet vil forbli som i dag.

Annonse
Skroll til toppen