Annonse

Landsmøtet dreide seg om prioriteringer

I tillegg ble det blant annet gjort vedtak om å støtte kino- og videobransjens felleskampanje mot piratkopiering samt utviklingen av nettsalgsløsninger for kinobilletter til bedriftsmarkedet.

Budsjett


Under behandlingen av styrets innstilling til reviderte budsjetter for NKFF og Film & Kino for 2009 og budsjetter for 2010-11 valgte landsmøtet å opprettholde tilskuddet til garantiordningen på samme nivå som 2008 både i 2009 og 2010, og med en økning i 2011.

Styret fikk fullmakt til å forhandle med departementet om oppgaver overført Film & Kino som en følge av Filmmeldingen.

Budsjettet for øvrig ble godkjent i tråd med styrets innstilling.

Kampanje for kino- og videobransjen


Norske Kinosjefers Forbund og Videobransjens Felleskontor søkte om 4,5 millioner kroner i støtte til en kampanje mot piratkopiering. I styrets innstilling, hvor det ble foreslått å redusere tilskuddet til 2,5 millioner, fremgikk det at det er betenkelig å ta ut så mye penger fra Kinofondet basert på dagens økonomiske situasjon. Landsmøtet reduserte tilskuddet med ytterligere 0,5 millioner kroner, og det ble dermed bevilget 2 millioner kroner til kampanjen. Det skal nedsettes en styringsgruppe med representanter fra Norske Kinosjefers Forbund, Videobransjens Felleskontor og Film & Kino, og Film & Kino er gruppens sekretariat.

I forbindelse med reduksjonen i tilskuddet ønsket landsmøtet at det blir tatt kontakt med andre naturlige aktører innenfor bransjen for å finne de mest hensiktsmessige løsninger for gjennomføring av kampanjen.

Nettsalgsløsning for kinobilletter til bedriftsmarkedet


Oslo Kino AS søkte om å få dekket utviklingen av en nasjonal løsning med betaling over internett for firmabilletter og Norgesbilletten med 950 000 kroner. Styret i Film & Kino hadde i sin innstilling til landsmøtet halvert tilskuddet på grunn av den økonomiske situasjonen (
endret versjon av sak 9 ). Landsmøtet valgte å følge Oslo Kino AS sitt forslag og vedtok fullfinansiering av prosjektet, som skal gjennomføres av Filmweb og de fire billettsystemleverandørene på det norske markedet.

For ytterligere opplysninger om sakene som var til behandling under landsmøtet, vises det til landsmøtepapirene. Vedtak som ikke er omtalt ovenfor var i tråd med styrets innstillinger.

Se for øvrig ny og oppdatert
dagsorden som ble fremlagt på landsmøtet. Der går det frem at Handlingsplan 2010-2011 ble lagt frem til behandling. Landsmøtet fulgte fulgte styrets innstilling om å vedta planen.

Birgitte Langballe


Kommunikasjonssjef

Annonse
Skroll til toppen