Annonse

Digitaliseringen: Arbeidet intensiveres

Film & Kino har forhandlet avtaler med de store Hollywood-studioene i nesten to år, og i de siste juni-ukene ga dette arbeidet resultater i form av signerte avtaler med Disney, 20th Century Fox, Paramount Pictures, Universal Pictures og Warner Bros.

Det betyr at alt er klart for videre arbeid mot utrulling i Norge. I disse dager blir det sendt ut brev til alle kinoene med fullmaktskjema hvor kinoene skal gi Film & Kino fullmakt til å gjennomføre anbudskonkurranser både for utstyr og driftstjenester og finansiering. Det er særdeles viktig at disse fullmaktene er oss i hende innen fristen 15. august slik at vi ikke blir forsinket i det videre løpet.

Utover høsten og tidlig vinter står vi foran et omfattende og tidkrevende arbeid med møter med anbudsgruppene, utarbeidelse av anbudsdokumenter, få lagt ut anbudene, avvikle anbudskonferanser og finne de beste tilbudene. Når dette løpet er gjennomført, står vi foran en historisk nasjonal utrulling.

Med ønske om en god sommer med godt kinobesøk!

Roar Svartberg


Fungerende direktør

Annonse
Skroll til toppen