Annonse

Argumentsamling for politikere og andre kinoentusiaster

Lene Løken om argumentsamlingen:

"Det er en overordnet målsetting for argumentsamlingen å synliggjøre hvordan kinopolitikken fremtrer som en integrert og nødvendig del av kulturpolitikken lokalt og nasjonalt. For å oppnå målsettingen skal argumentsamlingen spesielt redegjøre for hvilken betydning og hvilke muligheter kinodriften kan gi de ulike aldersgrupper og miljøer, spesielt hva gjelder oppvekstmiljø.

Vi har invitert fagfolk fra ulike felt til å delta i arbeidet og har satt sammen en argumentsamling av små essays, statistikk, sitater og rene argumenter. Meningen er å gi leseren noe å plukke i, en fakta- og idébank til bruk i debatter og kronikker eller rett og slett en kilde til ettertanke. Vi har redigert stoffet tematisk, slik at det skal være mulig å finne en sammenhengende argumentasjon på hvert tema. Argumentsamlingen er derfor blitt ganske omfattende, og samme argument kan forekomme i flere sammenhenger. Vi tror likevel at samlingen på denne måten blir mer brukervennlig, og vårt håp er at det her skal være rikelig med stoff, både for kulturpolitikere og andre kinoentusiaster."


Last ned hele argumentsamlingen «Kinokultur» her.

Annonse
Skroll til toppen