Annonse

Kompetansehevende tiltak

Det tilbys derfor med ulike mellomrom kurs og seminarer som for eksempel:

  • Filmtreff og kickoff
  • Grunnkurs for kinosjefer
  • Medietrening
  • Aktuelle temakurs for kino- og videobransjen
  • Kurs for kinomaskinister
  • Kinomaskinistutdannelse
  • Faglige samlinger for kommunene om viktige tema og rammevilkår for kino.
  • Studiereiser for kino- og videobransjen
  • Grunnkurs og kurs i filmkunnskap for videobransjen

I tillegg tilbyr Film & Kino egen utdanningsmodul ved Høgskolen i Vestfold. Avviklingen er avhengig av antall deltakere.

Annonse
Skroll til toppen