Annonse

Regionale filmtiltak

Eksempler på tiltak som det kan søkes støtte til er:

  • Barn og unges egen produksjon
  • Filmtiltak til barn og unge
  • Kompetansehevende tiltak som lærerkurs
  • Kursing av foredragsholdere for barn og unge

Det gjøres oppmerksom på at det ikke gis støtte til profesjonell filmskaping for et barne- og ungdomspublikum. Det er også kun virksomheter med et regionalt ansvarsområde som kan søke disse midlene.

Søknadsfrist er 11. desember 2009.

Vedlegg til søknaden:

  • Detaljert beskrivelse av prosjektet skal legges ved
  • Samlet budsjett for prosjektet skal legges ved
  • Finansieringsplanen skal inneholde opplysninger om egenandel og eventuelle andre instanser som det søkes eller er blitt søkt/tildelt midler fra

Søknaden kan sendes Film & Kino, Postboks 466 Sentrum, 0104 Oslo, på fax 22 47 46 99 eller på e-post:
post@kino.no .

Annonse
Skroll til toppen