Annonse

Handlingsplanen er klar

Et utkast av planen ble fremlagt til drøfting på en konferanse om film i skolen under Amandusfestivalen 2009, og planen har vært på høring hos de regionale filmsentrene. Den er utarbeidet av Film & Kino og Norsk filminstitutt (NFI) og godkjent av Kultur- og kirkedepartementet.

Last ned handlingsplanen for filmsatsingen på barn og unge her .

Annonse
Skroll til toppen