Annonse

Støttemidler til regionale tiltak er fordelt

Midlene ble fordelt på 14 organisasjoner, inkludert alle de regionale filmsentrene, og er slik godt geografisk spredt.

Tiltakene som har fått støtte er hovedsakelig filmkurs for barn og unge, talentkurs og kurs for lærere. Alle de ulike prosjektene som nå blir iverksatt er i tråd med målene og tiltakene som er beskrevet i
Handlingsplanen for filmsatsingen på barn og unge .

Fullstendig oversikt over tildelingene .

For spørsmål angående tildelingen av regionale filmtiltak ta kontakt med
barnefilmrådgiver Tonje Hardersen .

Annonse
Skroll til toppen