Annonse

Resultatet klart etter anbudsrunden

Med unntak av anbudsgruppe 7 (Region Vest), som ble vunnet av Nordic Digital Alliance, har Unique Cinema Systems vunnet de ni øvrige gruppene.

– Vi er svært fornøyde med at anbudsrunden nå er avsluttet og at det foreligger tilbud i alle gruppene. Det betyr at løpet er lagt for overgangen til digital kinodrift i hele landet, og ikke minst at vi holder tidsskjemaet, sier fungerende administrerende direktør Roar Svartberg i Film & Kino.

Film & Kino lyste i oktober 2009 ut offentlige anbud på innkjøp av digitalt utstyr og systemintegrasjon. Landet ble delt inn i 10 anbudssoner for å legge til rette for flere anbudsvinnere. Ved anbudsfristens utløp, 18.01.10 kl 1200, var det kommet inn tilbud fra tre tilbydere. Dette var Unique Cinema Systems, Nordic Digital Alliance og Hjalmar Wilhelmsen AS. I hver sone har man valgt tilbudet som gir best kvalitet til best pris.

Oversikten over i hvilken rekkefølge kinoene digitaliseres vil foreligge i løpet av en måneds tid.

Oversikt over anbudsgruppene

  1. Oslo
  2. Bergen
  3. Trondheim
  4. SF-Kino Norge (Stavanger-Sandnes, Skien, Tønsberg, Moss, Sandvika, Lillestrøm)
  5. Norsk kino (Verdal, Kristiansund, Asker, Askim, Halden, Horten, Hønefoss, Sarpsborg)
  6. Region Nord (Finnmark til Sør-Trøndelag minus Trondheim og Verdal)
  7. Region Vest (Møre og Romsdal til Rogaland minus Kristiansund, Bergen og Stavanger-Sandnes)
  8. Region Sør (Vest-Agder til Buskerud minus Skien, Tønsberg, Horten og Hønefoss)
  9. Region Øst (Østfold, Akershus, Hedmark og Oppland, minus Halden, Sarpsborg, Askim, Moss, Asker, Sandvika og Lillestrøm)
  10. Bygdekinoen
Annonse
Skroll til toppen