Annonse

Den kulturelle skolesekken

Profesjonelle filmskapere og offentlige institusjoner kan søke om utviklings- og produksjonsstøtte til filmtiltak fra DKS. Videregående skoler er også innlemmet i DKS-satsingen. Alle som skal søke må benytte seg av
Film & Kinos søknadsskjema. Se
rettledningen til søkere for mer informasjon.

Oversikt over prosjekter som fikk støtte i forrige utlysning (1. november 2009) av DKS-midler kan lastes ned fra lenke i høyrespalten.

Annonse
Skroll til toppen