Annonse
Dokumentarfilmskaper Gunhild Asting leder Dokfilmfangst workshopen på Tvibit.

Dokfilmfangst

Filmhuset Tvibit er en del av
kulturhuset Tvibit i Tromsø. I 2004 arrangerte Filmhuset Tvibit ”Filmfangst Ungdommens filmmanuskonkurranse” hvor tre unge talenter skrev hvert sitt ferdige spillefilmmanus. Ungdommene fikk en uvurderlig erfaring, og kompetansen på Filmhuset Tvibit økte betraktelig. Denne kompetansen har senere bidratt til at hundrevis av unge har laget film i og rundt miljøet på Tvibit. Alle de tre ungdommene jobber i dag med film på profesjonelt nivå.

I 2010 ønsker Tvibit igjen å arrangere Filmfangst, denne gangen med fokus på dokumentarfilm. Målet er å utvikle dokumentarfilmmiljøet blant ungdom i Nordnorge. Prosjektet skal være et utdanningsprosjekt hvor ungdommene lærer underveis. Målgruppen er ungdommer mellom 15 og 25 år med tilknytning til/ bosatt i Nordland, Troms og Finnmark.

Filmene får premiere på NUFF@TIFF på Tromsø internasjonale filmfestival 2011, og den videre distribusjonen av filmene vil skje gjennom Nordisk ungdomsfilmfestivals store internasjonale nettverk.

Prosjektet støttes av RDA, Film & Kino og Nordnorsk Filmsenter. Andre samarbeidspartnere er NUFF, TIFF, Nordland kunst- og filmskole i Kabelvåg og ungdomshus i Nordnorge.

Mer informasjon om Dokfilmfangst finner du i lenkene i høyrespalten.

Søknadsskjema finnes på
Tvibits hjemmesider. Søknadsfrist er 15. april.

Annonse
Skroll til toppen