Annonse
Rapportens forside

Ulovlig fildeling

På oppdrag fra Film & Kino har analyseselskapet Nielsen laget en rapport om ulovlig fildeling der de ser nærmere både på hvem laster ned filmer fra Internett uten å betale for det samt på hvor stort omfang denne typen nedlasting har i Norge.

De viktigste funnene

Undersøkelsen viser at 33 prosent av Norges befolkning i alderen 15 til 60 år laster ned filmer ulovlig fra Internett. Det fremgår også at de som laster ned filmer ulovlig er storkonsumenter av film også i andre kanaler som kino og kjøpefilm. De er superbrukere av film og flesteparten er filminteressert. Hovedårsaken til at de laster ned filmer er for å se filmer som ikke er lansert i Norge eller ikke er tilgjengelig i Norge. At det er gratis kommer inn som årsak nummer to. Andre typiske kjennetegn ved en som bedriver ulovlig fildeling:

  • Ung mann under 29 år
  • Bor i by
  • Bruker Internett mye
  • Laster ned primært til eget bruk
  • Liker aller best å se film på kino
  • Mener det ikke er lov å laste ned filmer uten å betale
  • Ikke så opptatt av at alt skal være gratis

Vanskelig å estimere konsekvensene i kroner og øre

Konsekvensen av omfanget med nedlasting av film er i følge undersøkelsen vanskelig eksakt å regne ut, spesielt fordi man ser at de som laster ned film fra nettet også konsumerer mest film i andre kanaler. Det ser ut til at de som laster ned ulovlig trenger å minnes på at det finnes gode alternativer.

Fokus på gode betalbare nettsteder

Undersøkelsen viser at bransjen bør holde fokus på å etablere gode betalbare nettsteder der kvaliteten på filmene er høy (for eksempel HD), at filmopplevelsen bedres, prisen er lav og at det er et enkelt brukergrensesnitt. Undersøkelsen viser også at utvalget av filmer bør være stort og lanseringsdatoene på filmene bør være like i alle kanaler. Ideelt sett likt med US.

Veien videre

Rapporten kan i sin helhet lastes ned fra Aktuelle lenker i høyremenyen. Den inngår i bransjens videre arbeid med å legge til rette for en kampanje mot ulovlig fildeling.

Annonse
Skroll til toppen