Annonse
Foto: Egil Hansen

Den digitale utrullingsplanen er klar

Etter anbudsrunden høsten 2009 ble det i februar i år kåret to vinnere av leveranse på digitalt utstyr til kinoene. Kinoene var fordelt på ti regioner. Nordic Digital Alliance vant region vest, mens Unique Cinema Systems vant de ni andre regionene.

– Vi er meget godt fornøyde med at leverandørene som skal forsyne kinoene i Norge med digitalt utstyr har lagt frem en utrullingsplan som totalt sett reduserer utrullingstiden med et år. Det vil si at selv den siste kinoen som digitaliseres vil være klar ett år tidligere enn antatt, sier fungerende administrerende direktør Roar Svartberg i Film & Kino.

De store kinoene rundt om i landet har vært solidariske og ventet med å heldigitalisere sin drift slik at dette unike spleiselaget kan gjennomføres. De vil derfor være blant dem som er først ut i denne utrullingen. Likeledes vil kinoene i region vest digitaliseres i løpet av et kortere tidsrom fordi deres leverandør kun har én region.

– I arbeidet med utrullingsplanen har vi forsøkt å ivareta så mange hensyn som mulig. Kinoer som ligger i områder med konkurranse vil bli digitalisert noenlunde samtidig for å unngå uheldige konkurransemessige konsekvenser. Kinoer med nyåpninger vil få digitalt utstyr til åpningen. Likeledes er det tatt høyde for en rekke pratiske tilpasninger og geografiske hensyn. Totalt sett er dette så optimalt det er mulig å få det, sier avdelingsdirektør Jørgen Stensland i Film & Kino.

Utrullingsplanen, som viser når hver enkelt kino er planlagt digitalisert, er tilgjengelig hos Film & Kino. Spørsmål om enkeltkinoer kan rettes direkte til vedkommende kino.

Korrigeringer i utrullingsplanen (05.05.10)

Det er gjort noen mindre korrigeringer i utrullingsplanen etter at den ble offentliggjort i april. Disse korrigeringene er gjort på grunnlag av følgende faktorer.

  • Noen kinoer har ønsket interne rokkeringer i forhold til kinosentrene sine.
  • Noen kinoer har måttet gå bakover i køen grunnet praktiske forhold
  • Noen kinoer ble lagt inn feil i utrullingsplanen i forhold til utrulling i region.

Alle endringene har blitt gjort uten negative konsekvenser for andre i forhold til opprinnelig utrullingsplan, ved at flere ressurser settes inn i de periodene.

I forhold til opprinnelig utrulling har prioriteringen vært:

  • De store kinoene først da deres solidaritet har sikret utrullingen.
  • Konkurranseforhold.
  • Geografiske forhold.
  • Praktiske hensyn.

Dessverre er noen kinoer kommet sist i utrullingen. Det er imidlertid slik at noen må komme sist. Dette reflekterer ikke noe syn på kinoen eller lignende, noen må komme til slutt. Vi minner derfor om at utrullingen er planlagt ferdig i løpet av vår/sommer 2011, ett år tidligere enn forventet.

Annonse
Skroll til toppen