Annonse

Landsmøtet er utsatt og filmtreffet avlyst

Det er ingen tegn til at den pågående streiken i kommunesektoren vil være avsluttet innen landsmøtet skulle vært avviklet 7. og 8. juni. Som varslet tidligere denne uken, finner styret det uheldig å avvikle landsmøtet i Film & Kino, som er en kommunal medlemsorganisasjon, under en konflikt mellom kommunene og de ansatte.

Det tas sikte på å finne en ny dato for landsmøtet i september. Informasjon om dette vil bli sendt ut i løpet av kommende uke.

Filmtreff

Med bakgrunn i styrets utsettelse av landsmøtet, har Film & Kino også vedtatt å avlyse filmtreffet som skulle avholdes 8. – 10. juni.

Bakgrunnen for dette er at Film & Kino er kommunenes, det vil si arbeidsgivernes, interesseorganisasjon. Så lenge det er konflikt mellom kommunene og arbeidstakerne, det vil si kinosjefene og kinoansatte, finner Film & Kino det uheldig å avvikle et arrangement for kommunenes ansatte under den pågående konflikten.

Annonse
Skroll til toppen