Annonse

Fordelingen av DKS-midlene er klar

Søknadsfristen for støtte til filmprosjekter fra midlene i den kulturelle skolesekken utløp 15. april 2010. Det kom inn 34 søknader på til sammen 3,3 millioner kroner. Alle som har søkt har nå fått svar. Det er bevilget 1,5 millioner kroner i støtte til 32 tiltak som omfatter alt fra støtte til prosjekter på filmfestivaler, animasjonskurs ute i skolene og til turneer med regissører av ny norsk film. Se liste over støttemottakere under Aktuelle lenker i høyremenyen.

Annonse
Skroll til toppen