Annonse

Digitaliseringsavtaler inngått med alle filmdistributører

Digitaliseringen av de norske kinoene er i full gang og beregnes å være sluttført innen sommeren 2011, noe som er ca et år tidligere enn først antatt.

– Vi er svært tilfredse med at vi i samarbeid nå er kommet frem til en avtale vi kan stå samlet bak. Det har den siste tiden vært en konstruktiv dialog mellom oss, og vi ser frem til å fortsette det gode samarbeidet vi har lange tradisjoner for, sier Roar Svartberg, som har ledet disse forhandlingene på vegne av bransjeorganisasjonen Film & Kino og Guttorm Petterson, som har hatt tilsvarende funksjon for de uavhengige filmdistributørene.

Parallelt med arbeidet for å få til disse avtalene har Film & Kino i samråd med distributørene lagt om sine støtteordninger slik at de er best mulig tilpasset den nye digitale hverdagen.

– Digitaliseringen stiller nye krav til oss som bransje, og vi må hele tiden være innstilt på å tilpasse oss den nye digitale virkeligheten. Film & Kinos støtteordninger er viktige for film- og kinobransjen og vi jobber hele tiden for at de skal fungere optimalt, sier administrerende direktør Lene Løken i Film & Kino.

– VPF-avtalen er designet for distribusjon av kommersiell film. Som distributører av kvalitetsfilm og filmkunst har det derfor vært viktig å finne fram til støtteordninger som sikrer en bred distribusjon av den mindre kommersielle filmen, og som samtidig gir kinoene mulighet og fleksibilitet til å vise den beste filmen fra hele verden, sier Svend Bolstad Jensen fra de uavhengige distributørene.

Avtalene vil bli evaluert medio 2012.


Avtalene er basert på en såkalt VPF (Virtual Print Fee). Det er en avgift distributørene betaler ved oppsetting av film på kino i en periode på mellom seks og åtte år, til investeringene med digitaliseringen er nedbetalt. Bakgrunnen er at den tradisjonelle distribusjon av 35mm til kinoene opphører.

Annonse
Skroll til toppen