Annonse

Film & Kinos tildelinger av støttemidler 2010

Minilanseringer og teksting av norske filmer

Med bakgrunn i det ovenstående har Film & Kino øket antallet støttekopier på de filmene som er blitt minilansert. I fjor ble ni filmer minilansert i 43 kopier; i år har det samme antallet filmer blitt støttet med hele 57 analoge kopier.

Inntil videre fortsetter Film & Kino å støtte norsk teksting av norsk- og/eller samiskspråklige filmer, etter avtale med Kulturdepartementet. 2010 har sett flere søknader til teksting enn noen gang tidligere etter at ordningen ble etablert høsten 2004, og så mange som syv filmer har mottatt tilnærmet 1,1 million kroner til dekning av alle kostnader forbundet med tekstingen, og til annonsering om at filmen har norsk tekst/er tekstet for hørselshemmede.

Kvalitetsfilmer 2010 og flere for 2011

I 2009 var det 35 filmer som nøt godt av Film & Kinos støttemidler for den kvalitetsbevisste filmen; det laveste antallet på en del år. I 2010 har det vært behov for å støtte 38 titler, og denne spede økningen er helt og holdent knyttet til at 2009 var et spesielt år med svært få innvilgete kvalitetsfilmgarantier (14). I år har dette antallet ”normalisert” seg på 19 titler, som fortsatt er noe under gjennomsnittet for filmer i Garantiordningen for kvalitetsfilm de ti siste årene.
Fish Tank, Soul Kitchen og
Om guder og mennesker fra Arthaus og
Pinnsvinets hemmelighet fra Tour de Force, har i tillegg mottatt kr. 97 000 hver til spesielle lokale lanseringstiltak på de syv garantikinoene Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Kristiansand, Tromsø og Fredrikstad. Publikums bevisste holdning til hva de prioriterer å se av film på kino styrker seg stadig. Den vedlagte listen over filmer i garantiordningen inneholder markante suksesser fra Arthaus:
Det hvite båndet, Fish Tank og ikke minst
Sommerlunsj i Roma, fra Fidalgo:
Miraklet i Lourdes, fra Nordisk Film Distribusjon:
An Education og fra Scanbox:
I Am Love, men listen inneholder også beklagelige flopper som ORO Films
Mr. Nobody og Arthaus’
Hjertebank. Distribusjon av kunstnerisk ærgjerrig film er en risikoøvelse, og behovet for støtte fra Film & Kino til dette arbeidet blir neppe mindre i et nytt digitalt regime. For 2011 er det allerede innvilget distribusjonsgarantier til Arthaus’
Treet og
Winter’s Bone, med premierer henholdsvis 7. og 28. januar.

Det er også et stort press på Film & Kinos importstøtteordning. I 2010 er det innvilget importstøtte med kr. 100.000 per film til hele tolv titler, og allerede for 2011 til Tour de Forces
Waste Land, Arthaus’
Onkel Boonmee som kan erindre sine tidligere liv, En mann som skriker og
The Four Times (
Le quattro volte), i tillegg til Filmoptimistenes
Katalin Varga.

Kontaktperson: Håkon Skogrand

Rikslanseringer 2010

I 2010 ble det rikslansert 19 filmer, hvorav 10 var norske. Det er fire rikslanseringer mer enn i 2009 hvor 15 filmer (5 norske) ble rikslansert. Antall rikslanserte kopier var 124 sist år i forhold til 150 kopier i 2009. Tidligere har hver rikslansert film vært støttet med 10 kopier. I takt med digitaliseringen har antall kopier på hver rikslansert film blitt noe redusert.

Rikslanseringsordningen skal sikre ekstra analoge kopier av særlig populære filmer til kinoer over hele landet og bidra til øket omløpshastighet på gode filmer med godt besøkspotensial. Ordningen sikrer små kinoer premiere på store filmer samtidig med de større kinoene.

Kontaktperson: Anne-Marie Otter

Nye høyder for norsk barnefilm i 2010

Også dette året har vært et utrolig år for norsk barnefilm, hvor filmene igjen har trukket godt over en million nordmenn til kinosalene. Siste film ut –
Elias og jakten på havets gull har bare så vidt begynt sitt løp på kino og vil trolig være barnefamilienes førstevalg når den mer rolige romjulstida setter inn. Slik sett er det ikke umulig at norske barnefilmer vil runde rekordhøye 1,1 million og bli det beste besøket noensinne. Mye av suksessen kan tilskrives familiedrageren
Knerten gifter seg, som går inn som årets best besøkte film med sitt imponerende tall på over 400 000 tilskuere. Men det virkelige oppsiktsvekkende med filmåret 2010 er at hele åtte norske barnefilmer kom på kino dette året, og halvparten av disse trakk over 100 000 besøkende. Det som ikke er fullt så gledelig er at bare to av disse,
Yohan – Barnevandrer og
Asfaltenglene er basert på helt nytt materiale. De andre er enten adaptasjoner, franchisefilmer eller et filmet teaterstykke. Med såpass gode besøkstall og mange filmer i 2010 bør det være lov til å ønske seg mer dristighet i hva som lages av barnefilmkultur i 2011.

Igjen ser vi at norsk suksess ikke automatisk gir noen gevinst for utenlandsk kvalitetsbarnefilm, heller tvert i mot. I år er det bare fire filmer som har fått innvilget garantistøtte, og den største publikumssuksessen er gledelig nok den nydelige småbarnsfilmen
Operasjon froskeegg fra Nederland med 22 000 besøk. Ellers er begge de to nordiske klassikerne
Laban- Bulder og brak og
Mummitrollet – kometen kommer blitt godt mottatt i markedet, mens man trygt kan si at ungdomsfilmen
Gentlemen Broncos slet med å finne sitt nisjepublikum. Også på versjoneringsstøtten ser vi en nedgang i antall titler, kun tre filmer fikk støtte i 2010. Det var de samme to nordiske som over, samt den franske animasjonsfilmen
Eventyrhuset som kommer på kino på nyåret.

Skolekinotiltak 2010


26 ulike skolekinotiltak har blitt støttet av Film & Kino i 2010, med til sammen 1 050 000 kr. Tiltakene som har fått støtte spenner fra skolefilmfestivalen Honnywood i Nordkapp, en rekke animasjonsverksteder, til visninger under samisk uke i Tromsø. I tillegg har Film & Kino støttet skolekinoturne i Troms med
Keeper’ til Liverpool, og lærerkurssatsing i forbindelse med Filmfest Salten i Bodø.

Den kulturelle skolesekken 2010


Av de totalt 80 søknadene (kr. 8 144 334) som kom inn til prosjektstøtte til film i Den kulturelle skolesekken har 58 prosjekter fått støtte på til sammen 3,1 million kroner. Tiltakene er enten allerede ute eller skal ut i løpet av skoleåret 2010/2011. Prosjektene varierer fra Amandus filmfestival, skoleelevers novellefilm om Norges første fly og stuntkvinne-performancen ”Superwoman”. Også i år var det en økning av antall søknader som kom inn til denne posten.

Regionale filmtiltak til barn og unge 2010


11 ulike organisasjoner mottok støtte over denne posten i år, fra filmhuset Tvibit i nord til Sørnorsk filmsenter. Hovedparten av midlene vil gå til ulike filmverksteder for barn og unge, men også til kompetanseheving hos lærere og kunstnere som skal ut med DKS-prosjekter. I alt er 2,5 millioner fordelt i år.

Kontaktperson: Tonje Hardersen

Videostøtte 2010

152 spillefilmer og doumentarfilmer fikk videostøtte i 2010. Blant disse var det også 8 norske filmer som fikk støtte til synstolking. 25 nye norske kortfilmer fikk også videostøtte. En samle-DVD med 15 barnefilmer fra Kinefilm ble også utgitt med videostøtte i 2010.

Kontaktperson: Erik Zmuda

Lokale film- og kinotiltak 2010

89 lokale tiltak har fått støtte i 2010, det er 3 flere enn i 2009. Av disse er 29 kvalitetsfilmtiltak (mot 30 i 2009), 13 barne- og ungdomstiltak (mot 14 i 2009), 26 tiltak er forbundet med lansering og markedsføring (mot 21 i 2009). 6 handler om seminarer og utredninger (mot 10 i 2009). Resten (15) er diverse tiltak som utekino (3), arrangementer rundt åpning av kinoer (3) og liknende. Arrangementene er på et stabilt høyt nivå basert på nåværende budsjett.

Kontaktperson: Jørgen Stensland

Lokale informasjonstiltak 2010

Filmfokus


Film & Kino vil ved utgangen av 2010 har produsert radioprogrammer om til sammen 60 ulike filmer i 2010, samme antall som de seneste årene. Filmfokus-programmene retter seg mot lokale radiostasjoner. Filmer i kategoriene norske filmer, barnefilm og filmer med et høyt besøkspotensial prioriteres. 18 av programmene var om norske filmer, 16 om barnefilmer. Filmfokus-programmene publiseres som Mp3-filer på Film & Kinos nettsider og på Filmwebs Medieserver under hver enkelt tittel. Lokalradioene informeres om utgivelsene via e-post og lokalradioforbundets nyhetsbrev.

Nynorske filmomtaler


Innen utgangen av året er det oversatt filmomtaler til nynorsk for 63 filmer. Dette er tre færre enn i 2009. Filmene som har vært prioritert er i kategoriene norske filmer, barnefilmer og filmer med et høyt besøkspotensial. De oversatte filmomtalene legges ut av de enkelte filmbyråer på Filmwebs mediaserver.

Kontaktperson: Nina M. Bræin

Oversikter over de ulike tildelingene kan lastes ned fra høyrespalten.

Annonse
Skroll til toppen