Annonse

Aldersgrenser og bruk av film i skolen

Medietilsynet vurderer og setter aldersgrenser på alle filmer som skal vises for barn og unge under 18 år. Loven sier at det skal legges avgjørende vekt på om filmen kan påvirke barnas sinn eller rettsoppfatning på en skadelig måte. Medietilsynet bruker begrepet skadelighet om noe som kan skape angst, vekke uro eller virke skremmende på barn under aldersgrensen. Begrepet brukes også i forbindelse med innhold og tematikk som antas å virke forstyrrende eller følelsemessig opprivende på barn og unge i en gitt alder. I vurderingene tas det hensyn til egenskaper ved seeren så vel som egenskaper ved filmen, samt barnets rett på informasjon og krav på beskyttelse.

Når du som lærer ønsker å vise film i skolesammenheng, er det viktig å ta hensyn til at det kan være store individuelle forskjeller på hva barn og unge tåler av inntrykk og hvordan de reagerer på et innhold. Det kan være lurt å tenke igjennom hvordan filmopplevelsen kan virke der og da på kort sikt, men også hvordan barna vil klare å bearbeide filmen i etterkant.

Filmer med høyere aldersgrense

Innenfor rammen av den såkalte ledsagerregelen (§ 5 i lov om film og videogram) kan en lærer gjerne bruke en film med høyere aldersgrense, hvis han eller hun mener dette er tilrådelig. Forutsetningen er at læreren opptrer i foresattes sted og har foreldrenes samtykke til dette. Dette igjen forutsetter at det er gitt god informasjon til hjemmet på forhånd, slik at foreldre kan sette seg inn i eventuelle problemstillinger i forhold til filmen. Dersom foreldre mener barnet vil oppleve filmen som problematisk, eller det antas at barnet vil ha vanskeligheter med å bearbeide sterke inntrykk på en grei måte i etterkant, kan og bør foreldrene få mulighet til å motsette seg samtykke, og eleven bør fritas fra filmvisningen. Under ingen omstendigheter bør foreldre føle seg presset til å la barna se en film de selv mener ikke er tilrådelig. Det er foreldre som har rettigheten til ”å overprøve” en aldersgrense på vegne av sine barn. Denne retten er gitt ut fra tanken om at det er foreldre som kjenner sitt barns tålegrense og modenhet best.

Begrunnelsen for en aldersgrense kan være et nyttig hjelpemiddel for lærere og foreldre i vurderingen av om en film egner seg for bruk i undervisningen. Begrunnelsen til alle filmer som er vurdert finnes i Medietilsynets filmdatabase. Hvis du som lærer er opptatt av om film kan være skadelig, og hvilke kriterier som ligger til grunn for Medietilsynets aldersvurderinger, kan du lese mer om dette på Medietilsynets nettsider. Du finner begge lenkene under Aktuelle lenker til høyre på denne siden.

Annonse
Skroll til toppen