Annonse

Amandusfestivalen søker ny festivalsjef

Om stillingen

Høgskolen i Lillehammer lyser ut – i samarbeid med Stiftelsen AMANDUSfestivalen – en kombinert stilling som festivalsjef for Amandus filmfestival (80 %) og stilling som prosjektleder ved bachelorstudiet Kulturprosjektledelse (20 %).

Oppgavene til festivalsjefen er å lede arbeidet med planlegging, programmering, gjennomføring og evaluering/videreutvikling av den årlige festivalen, deriblant finansierings- og budsjettarbeid, koordinering av frivillige og andre samarbeidspartnere og sekretærfunksjonen for stiftelsens styre.

Som prosjektleder ved studiet Kulturprosjektledelse er hovedoppgaven å veilede og følge opp studentene i deres prosjekter.

Se hele stillingsutlysningen her.

Send søknad her.

Annonse
Skroll til toppen