Annonse

Styret

Film & Kinos styre består av styreleder, nestleder og seks styremedlemmer samt personlige vararepresentanter. I tillegg møter Film & Kinos direktør og nestleder.
 

Styret i Film & Kino etter ekstraordinært representantskap i Oslo 2. desember 2015

Leder: Arild Kalkvik, Trondheim Kino
Vara: Hanne Jakobsen, Bømlo Kino

Nestleder: Håvard Erga, Warner Bros. Entertainment
Vara: Gustav Wedel-Jarlsberg, The Walt Disney Nordic Group

Medlem: Jannicke Haugen, Nordisk Film Kino Oslo
Vara: Kim Skarning Andersen, Nordisk Film Kino Kristiansand

Medlem: Ivar Halstvedt, SF Kino Oslo
Vara: Frode Nilsen, SF Kino Stavanger/Sandnes

Medlem: Geir Hammerø, Molde Kino
Vara: Ida Katrine Balto, Lakselv Kino

Medlem: Edelh Ingebrigtsen, Nordkapp Kino
Vara: Marianne Hoff, Friberg Kino

Medlem: Kim Schultz Eide, SF video
Vara: Morten Vestergaard Stephanson, Nordisk Film Distribusjon (video)

Medlem: Erik Zmuda (ansattes representant)
Vara: Gunnar Fors (ansattes representant)

Annonse
Skroll til toppen