Annonse

Sommeren er blitt kinotid

Film & Kino støtter departementets forslag om å differensiere lanseringsstøtten til norske filmer, avhengig av lanseringstidspunktet. Hensikten er å bidra til et jevnere tilbud av norsk film og hindre at felles lanseringstidspunkt medfører færre seere for norsk film totalt.

Film & Kino understøtter sitt høringsvar med statistikk. Blant annet legger man ved en oversikt over norske kinoers kapasitet. Det fremgår der at 90 prosent av kinoen i Norge har 1 – 3 saler. Gjennomsnittlig spilleperiode for en film er 105 dager. I klartekst viser dette at norske kinoer utenfor de store byene ikke har kapasitet til å tilby norske filmer den tilgjengelighet de trenger, når lanseringsmønstret er som i dag.

Gjennomsnittlig norsk kinobesøk er 2,6 besøk per capita. Dette fordeler seg ulikt på de ulike aldersgrupper. Ungdom mellom 15 og 25 år, har hyppigst besøk. Barn og voksne lavere. Likevel tilsier tallene at en situasjon med lansering av 6-8 norske filmer på like mange uker, gjør det vanskelig for publikum å få med seg så mange av filmene som de ønsker.

Lanseringsmønstret for norske filmer med premierene samlet høst og vinter, bidrar til å gjøre situasjonen enda vanskeligere. Film & Kino viser i en figur, at norske filmer har et helt annen lanseringsmønster enn internasjonale filmer. Norske filmer lanseres i hovedsak i en kort periode fra januar til mars, og en tilsvarende periode fra august til oktober. Dette til tross for at publikumsbesøket året rundt, ikke skulle tilsi en så stor konsentrasjon om nettopp disse periodene.

Film & Kino har flere ganger tatt initiativ overfor produsentene for å få til en spredning av premieretidspunktene. Vi har også forsøkt med positive virkemidler, som å sette opp ekstra lanseringstilskudd til produsenter som vil lansere film om sommeren. Erfaringen er at det må sterkere incentiver til dersom man skal få til den ønskede spredning.

Film & Kino vil på denne bakgrunns støtte Kulturdepartementets forslag om å differensiere lanseringsstøtten ut fra lanseringstidspunkt. Hensikten må være både å få en spredning på lanseringen gjennom året og å få satt opp norske filmer om sommeren. Vi mener dette vil gi publikum større tilgang til norske filmer og dermed åpne for økt besøk, og vi mener å kunne understøtte dette med det tallmateriale vi har fremlagt, heter det i høringssvaret.

Sommerpremiere 2009

Denne sommeren valgte produsenten og distributøren av den norske filmen
Snarveien å legge premieren til 31. juli etter at Kultur- og kirkedepartementet sammen med Norsk filminstitutt ga dem ekstra økonomisk støtte til en sommerpremiere. Det var også et samarbeid med Film & Kino, som rikslanserte filmen, samt med noen av de store kinoene. Kinoene forpliktet seg til å la filmen få lang spilletid, slik at det ville bli kompensert for eventuelt godt vær premierehelgen/-uken eller annet sommerrelatert som kunne trekke publikum bort fra kino.

Besøket på
Snarveien samt at
Underdog hadde premiere 28. august, ga en besøksøkning på 38,2 prosent for norsk film i august sammenlignet med august i fjor.

Etter en sommer med besøksrekord på kinoene for tredje året på rad, er det grunn til å fastslå at sommeren er blitt kinotid. Nå er det bare de norske filmene som mangler.

Annonse
Skroll til toppen