Annonse

Filmstøtte fra Film & Kino

Automatisk og selektiv oppsetningsstøtte

I forbindelse med digitaliseringen utviklet Film & Kino en ny oppsetningsstøtte for distributørene i det nye digitale regimet. Hensikten var å etablere en støtteordning som gir filmer med få oppsetninger på kino mulighet til å nå bredere ut. Dette er erfaringsmessig ofte filmer med store kvaliteter, men med lite økonomiske ressurser. Støtten fungerer slik at det innvilges en gradert automatisk oppsetningsstøtte til filmer som har 40 oppsetninger eller mindre, og en selektiv støtte basert på søknad til kvalitetsfilmer med mellom 41–90 oppsetninger. Ved innvilgelse av den selektive støtten skal barnefilm, norsk film og nordisk film vektlegges. Det er Film & Kinos filmrådgivere som vurderer søknadene til selektiv oppsetningsstøtte.

Ved utgangen av juni har oppsetningsstøtten virket i ni måneder, altså i ¾ år. For denne perioden er det innvilget selektiv oppsetningsstøtte til 41 filmer, hvorav 35 har krav på denne støtten. Ca. 40 filmer vil kunne utløse automatisk oppsetningsstøtte. Antallet filmer som på denne måten mottar oppsetningsstøtte fra Film & Kino vil antakelig bli høyere enn det antallet man ved utvikling av ordningen mente ville ha behov for denne støtten (80-90 titler per år). Film & Kino trenger fortsatt et bredere statistisk grunnlag for å kunne vurdere om oppsetningsstøtten fungerer i tråd med intensjonen.

Garantier/importstøtte

I Film & Kino-nytt nr. 4 (april) presenterte jeg flere filmer for sommer- og høstrepertoaret som har mottatt distribusjonsgaranti eller importstøtte. Siden da er også SF Norges
Jane Eyre (24.06) innvilget garanti, og både kubanske
Habana Eva (med planlagt premiere 29.07) i distribusjon av Tour de Force og tyske
Vincent vil ha(v) (05.08) distribuert av Fidalgo, er innvilget importstøtte. Også Filmoptimistenes
Katalin Varga er innvilget importstøtte for en god stund siden, og distributøren håper den kan få sin norgespremiere i slutten av september.

Annonse
Skroll til toppen