Annonse
Rolv Gjestland, rådgiver kinodesign/teknikk i Film & Kino.

Rapport fra Cineeurope 2011

Programmet besto i år som tidligere av en kombinasjon av foredrag og filmvisninger fra studioene. Den offisielle agendaen begynte med EDCF (European Digital Cinema Forum) seminaret om digital kino. I år begynte først David Hancock fra Screen å snakke om status for Europeisk kino i henhold til digitaliseringen. Globalt og i Europa har antallet digitale saler økt betraktelig det siste året selv om ikke alle har kommet like langt som oss i Norge, som i skrivende stund er 100 prosent digitale. David Monk og Peter Wilson i EDCF holdt deretter innlegg som i all hovedsak dreide seg om 3D og forsøkene som pågår med økt antall ”frame-rates”. Et økt antall av disse gjør kvaliteten på visningene mye bedre, spesielt ved kamerabevegelser og Peter Jackson (Hobbiten) og David Cameron (Avatar II og III) vil benytte denne teknikken.

De to neste seminarene på åpningsdagen handlet om VIP-saler og utfordringer for bransjen. I det første seminaret fikk vi høre om forskjellige forsøk med VIP saler rundt i Europa. En viktig moment som kom frem her var forskjellen mellom VIP saler og ”Premium” saler. I Norge har vi mest av det siste, mens den første kategorien gjerne serverer mat og drikke (Champagne) i tillegg. I det siste seminaret fikk vi høre om forskjellige tilnærminger til film konsum både på (Yelmo Cines ) og utenfor (Blind spot pictures, Love film) kino.

Dag to begynte med den offisielle åpningen av konferansen. UNICs leder Ad Westraat la vekt på fremveksten av digitale saler i Europa og arbeidet mot piratkopiering. I tillegg fortalte han om organisasjonens vekt på det europeiske samarbeid som kulminerte med opprettelsen av et kontor i Brussel og ansettelsen av en heltidsansatt som skal jobbe for europeiske kinoer i samarbeid med EU. Deretter var den nye lederen for det amerikanske MPAA (Motion Picture Association of America) invitert til å holde et innlegg. Chris Dodd, en tidligere senator fra Massachusetts, ble i vår utnevnt til ny leder for MPAA. Dodd har vært i det amerikanske senatet i mange år og har ledet flere betydningsfulle komiteer, blant annet utenrikskomiteen. Dodd la i sitt innlegg stor vekt på kampen mot intellektuelt tyveri (piracy) og viste blant annet til at jobber sto på spill og at det ikke var de velstående i Hollywood som ble rammet av den ulovlige virksomhet men vanlige menn og kvinner som arbeider med produksjonene som elektrikere, sminke og kostyme osv, og de mange virksomhetene som har leveranser til bransjen som blir rammet.

Senere på dagen arrangerte Barry Jones fra Coca-Cola en populær gjenganger. Coca-Cola seminaret har fokus på kiosksalg og bruker alltid omfattende markedsundersøkelser som bakgrunn for presentasjonen. Denne gangen var det en undersøkelse av forbruksvanene til barn og unge, utført både som kvantitativ undersøkelse av ca. 1000 respondenter, sammenholdt med en stor fokusgruppe undersøkelse. Her viste det seg at det var en stor forskjell på kjernepublikum (som kjøpte kioskvarer på kinoen) og de mer perifere som hadde en forkjærlighet for å ta med seg godteri.

På tredje dag var det lagt inn besøk på utstillingen som i år var 10 prosent opp i antall utstillere fra i fjor. Alle de store projektor- og server leverandørene var der. Stolfabrikanter som vår egen Skeie og de spanske Figueiras og en rekke andre leverandører av 3D briller, popcornmaskiner m.m. Det var også en rekke studiopresentasjoner og filmvisninger på onsdagen. (Se under)

Den siste dagen begynte med et interessant panel som diskuterte fremtidens kino, hvor vår egen Rolv Gjestland holdt innlegg. Her var noen av presentasjonene basert på en noe fjernere fremtid der man skulle bruke kino rommene til nedlasting og annen interaktivitet, mens Gjestland snakket om mer konkrete problemstillinger knyttet til en nærere fremtid. Senere på dagen var det et seminar som presenterte utenforstående investorer innenfor finans, eiendom og salgs syn på kinobransjen som investeringsobjekt.

Under hele konferansen var det naturligvis presentasjoner av kommende filmer fra studioene og påfølgende filmvisninger. Filmene som ble vist i år var:
Transformers Dark of the Moon (Paramount),
Whats your number (Fox),
Horrible bosses (Warner brothers),
The Help (Disney-Dreamworks),
Friends with benefits (Sony) og
Harry Potter and the Deathly Hollows II (Warner Brothers).

Vi gleder oss til neste års Cineeurope og kommer med mer informasjon om denne på nyåret. Neste år vil Cineeurope være stipendmål.

Annonse
Skroll til toppen