Annonse

Pit Stop for filmpedagogikken

Barnefilmrådgiver Tonje Hardersen i Film & Kino ønsket velkommen til workshopen og forklarte bakgrunnen for møtet: å samle innspill til arbeidet med ny handlingsplan for filmsatsingen på barn og unge. Film & Kino har hatt ansvar for den nåværende handlingsplanen (2009-2011) i samarbeid med Norsk filminstitutt og de regionale filmsenterne.

Mangler opplegg for de minste og cross-media

– Vi vil at arbeidet med den nye handlingsplanen (2012-2014) skal være forankret i ulike aktørers behov, sa Tonje, og at den bidrar til å styrke og fornye de tiltak vi allerede ser fungerer.

Film & Kino har blant annet etablert en database over gode filmpedagogiske opplegg til inspirasjon på tvers av fylkesgrensene,
pilotprosjektet Ressursbank DKS:Film . Her fremgår det tydelig at det fins mange gode opplegg på filmområdet, spesielt for de eldre elevene. For de yngste trinnene i barneskolen, samt førskolen, fins det få opplegg og det samme gjelder opplegg på tvers av film, tv og spill.

Fire foredragsholdere bidro med inspirasjon fra feltet, med spesielt fokus på nettopp opplegg for de minste og på tvers av medier. Grethe Bekkevold fra KINOKINO i Sandnes presenterte sitt arbeid med å formidle film og kunst. Frederik Hansen fra Danmarks Radios barnekanal Ramasjang presenterte arbeidet med spill som public service. Ingvill Marie Nyborg fra NRK fortalte om webdramaet Mia.

Fra konsument til produsent

Cathrine Fragell Darre fra
Myrertoppen Barnehage presenterte barnehagens satsninger på film og digitale verktøy.

– Det startet med at noen av barna “lekte film” og ba om hjelp, forteller Cathrine. Jeg har alltid med meg telefonen i lomma og dokumenterer det vi gjør på bloggen, og personalet tok med privat utstyr som vi eksperimenterte med sammen med barna. Ingen av oss i barnehagen har formell filmbakgrunn, vi leker oss frem. I allianse med spillutvikler Rockpocket og filmproduksjonsselskapet Kool Productions har barnehagen nå fått donert iPads vi gleder oss til å teste nærmere.

Arbeidet med digitale verktøy har blitt godt mottatt, men Cathrine opplever likevel å skulle forsvare bruken av digitale plattformer mot frykten for at barna aldri kommer ut på tur. Vi har en rød tråd i alt vi gjør – både kunstprosjekt og digitale verktøy er en videreføring av tema barna er opptatt av. Ingen turer ofres på det digitale alteret.

– For meg handler det om å nærme seg digitale verktøy på en kreativ og produserende måte. Så barna erfarer alternativer til det å kun forbruke og konsumere gjennom digitale medier.

– Jeg kunne tenke meg besøk av en filmpedagog i barnehagen for å gi oss ansatte større trygghet på det faglige, avsluttet Cathrine, men mest av alt behøver jeg tips om gode ressurser: anbefalte filmer og spill som egner seg til bruk i barnehagen.

Veien videre

I workshop-delen av samlingen arbeidet deltakerne i grupper med forslag til visjoner og tiltak til inspirasjon i arbeidet videre. Tonje Hardersen samlet sammen alle gruppenes arbeid som vil benyttes i diskusjonene om den nye handlingsplanen høsten 2011.

Utover selve workshopen var deltakerne invitert til middag, avslutningsfilm og festivalens prisutdeling. – Jeg er glad for å ha fått mange gode ideer til arbeidet med handlingsplanen, men like viktig er det å benytte en slik workshop til å skape nye kontakter, sier Tonje.

Deltakerne satt helt klart pris på å få nye nettverk: – Jeg har fått med meg mange ideer hjem, har lånt ut en animasjonsboks til Myrertoppen barnehage og invitert flere av deltakerne på studiebesøk konkluderte en fornøyd animatør og pedagog Bente Aasheim.

Annonse
Skroll til toppen