Annonse

Animasjon i skolehverdagen

Hensikten med kurset er å sette læreren i stand til å lage animasjonsfilm sammen med barn, og til å gjennomføre en kreativ og motiverende undervisning med film som metode. Kurset gir også en praktisk og teoretisk innføring i hvordan man kan organisere en klasse i animasjonsarbeid, og hvordan man med enkle grep kan integrere alle fag i skolen i elevproduserte filmer. Lærerne lærte ulike animasjonsteknikker tilpasset barnas alder samt at de fikk råd og tips om hvordan animasjonsarbeidet kan organiseres med mange barn.

Kursene ledes av Bente Aasheim, som får god tilbakemelding fra lærerne. Det er gjensidig. Hun synes det er kjempeartig å ha lærerkurs.

– Jeg gleder meg alltid til lærerkursene fordi det er så god stemning, sier Bente Aasheim. Hun forteller at mange lærere savner å være på kurs og jobbe med praktiske ting. – Dette kurset er lagt tett opp mot deres hverdag, og målet mitt er at de skal kunne gå tilbake til skolen og animere med egne elever. Det beste jeg kan få av tilbakemelding er at lærerne har satt i gang egne prosjekter, og det får jeg ofte, sier Aasheim.

Lærerne som deltok på kurset fredag 8. april var samstemte i at kurset var inspirerende og lærerikt. De var spesielt fornøyde med at kurset var så komprimert og at de kan omsette den nye kunnskapen i undervisningen så snart de er tilbake på skolen. Ikke minst var de også fornøyde med at kurset er så billig.

– Dette skal vi bruke i undervisningen. Nå har vi en ny tilnærmingsmåte tverrfaglig, slik at vi får inn mange fag. Dette kan også brukes for alle elevene, uansett hvor de er faglig, og det blir motiverende for dem. Vi starter opp så fort vi er tilbake, sa kursdeltakerne.

Annonse
Skroll til toppen