Annonse

Den digitale utrullingen er gjennomført

Totalt er det 410 kinosaler som nå kan vise digital film og annet alternativt innhold digitaliseringen åpner for. Selv den mobile Bygdekinoen vil være ferdig digitalisert til høstsesongen 2011. Hele 70 prosent av kinoene, inklusive Bygdekinoen, kan vise 3D.

– Et av målene med denne digitaliseringen har vært å opprettholde et godt kinotilbud, og dermed også et godt kulturtilbud i distriktene. Gjennom et enestående spleiselag mellom kinoene, distributørene og Film & Kino har vi i Norge klart å få med både de store og de små kinoene i digitaliseringen. Dette sliter man med i andre land, og det hadde ikke vært mulig uten vår unike kommunale kinostruktur, sier administrerende direktør Lene Løken i Film & Kino.

Med digitaliseringen har de små og mellomstore kinoene fått tilgang til et langt større utvalg av filmer enn tidligere. Det er oftere premierer og filmene kommer generelt fortere ut til kinoene.

– Det er veldig hyggelig allerede nå å se at investeringene kommunene og de små kinoene har gjort gir et bedre besøk. Ikke minst viser det at intensjonen med å få alle kinoene digitalisert var riktig, sier avdelingsdirektør Jørgen Stensland i Film & Kino, som er prosjektleder for digitaliseringen.

Mer informasjon om digitaliseringen er tilgjengelig nedenfor og under Aktuelle lenker.

Bakgrunn

Film & Kino lyste i oktober 2009 ut offentlige anbud på innkjøp av digitalt utstyr og systemintegrasjon. Landet ble delt inn i 10 anbudssoner for å legge til rette for flere anbudsvinnere. Ved anbudsfristens utløp i januar 2010 var det kommet inn tilbud fra tre tilbydere. Dette var Unique Cinema Systems, Nordic Digital Alliance og Hjalmar Wilhelmsen AS. I hver sone har man valgt tilbudet som gir best kvalitet til best pris.

Det ble valgt to leverandører av digitalt utstyr til de norske kinoene. Med unntak av anbudsgruppe 7 (Region Vest), som ble vunnet av Nordic Digital Alliance, vant Unique Cinema Systems de ni øvrige gruppene. Utrullingen starter i juni 2010 og digitaliseringen skulle være gjennomført innen sommeren 2011.

Avtaler

Sommeren 2009 ble de fem første avtalene med studioer i Hollywood undertegnet, slik at de formelle kravene som stilles for å starte gjennomføringen ble innfridd. I slutten av oktober ble det klart at hele 414 av landets rundt 430 kinosaler ønskes digitalisert. I april 2010 inngikk Film & Kino også VPF-avtale med Sony Pictures Releasing International. Som en av svært få aktører i verden har Film & Kino og dermed de norske kinoene nå avtaler med alle de seks store Hollywood-studioene. Den 30. september ble også avtalene med de uavhengige byråene undertegnet. Med dette er alle filmdistributørene som leverer film til norske kinoer med i spleiselaget for digitaliseringen.

Rekkefølge

Oversikten over i hvilken rekkefølge kinoene er digitalisert er tilgjengelig under Aktuelle lenker i høyrespalten. I utarbeidelsen av den planen har Film & Kino tatt hensyn til konkurranseforhold, regionale forhold, etablering av nye kinoer og praktiske forhold.

Bygdekinoen

Bygdekinoen er delt inn i såkalte ringer. De betjener ulike deler av landet. Med digitaliseringen er det også gjort endringer i bygdekinoringene. Dette arbeidet skal være ferdigstilt innen sesongoppstart høsten 2011.

Mer informasjon om:

FilmtilgangAlternativt innholdTeknikk (inkl 3D)Fordeler og muligheter ifm digitaliseringen (januar 2010)De ti anbudssoneneInnkjøpsutvalg anbudsgrupper

Pressemeldinger og rundskriv

Pressemelding om at utrullingen er gjennomført og små og mellomstore kinoer har fått økt besøk.Pressemelding om at digitaliseringsavtaler er inngått med alle filmdistributørerPressemelding om global fordinkelse på projektorer til kinoeneRundskriv til Bygdekinoens spillesteder 05/10Pressemelding om utrullingsplanen for digitalt utstyr til de norske kinoenePressemelding om avtale med Sony Pictures Releasing InternationalPressemelding om valg av leverandører av digitalt utstyr til kinoenePressemelding om full oppslutning om digitaliseringen fra kinoenePressemelding om avtalen med HollywoodstudioeneRundskriv til medlemskommunene, kinoene, FPT Velferd, 02/09.Rundskriv til Bygdekinoens spillesteder 02/09.Fordeler og muligheter ifm digitaliseringen (fra våren 2009)Rundskriv til Bygdekinoens spillesteder om overgang til digitalt utstyr (10.05.10)

Presentasjoner fra landsmøtet i juni 2009

Det norske prosjektet – Politisk grunnlag og betydning for kommuneneStatus og fremdrift for den norske digitaliseringen


Erfaringer fra de norske digitale forsøksprosjektene:


– Unique Cinema SystemsNordic Digital AllianceErfaringer sett fra distributøreneHva betyr digitaliseringen for den enkelte kino

Denne artikkelen ble først publisert i juni 2009 og er deretter oppdatert jevnlig.
Annonse
Skroll til toppen