Annonse

Status Film & Kinos brukerundersøkelse

Film & Kinos landsmøte vedtok i juni 2011 at organisasjonen skulle gjennomføre en brukerundersøkelse som basis for arbeidet med å tilpasse organisasjonen til fremtidig drift med reduserte inntekter. Undersøkelsen ble sendt til 347 mottakere og 116 av dem har besvart spørsmålene. Det gir en svarprosent på 33. Av disse er noen kinokjeder, andre har svart for både kino og kommune og videobransjen har gitt ett samlet svar. Så i realiteten er svarprosenten høyere.

Undersøkelsen har gitt Film & Kino mye informasjon som det vil ta noe tid å bearbeide ordentlig. I tillegg vil undersøkelsen bli supplert med utdypende gruppesamtaler hvor representanter fra de ulike kinokategoriene og videobransjen deltar. Deretter skal resultatet av gruppesamtalene samordnes med resten av undersøkelsen. Vi kommer tilbake med mer informasjon etter hvert.

Annonse
Skroll til toppen