Annonse

Lillehammer søker ny kinosjef

Lillehammer kino er en kommunal kino med tre saler, 484 seter og et årlig besøk på 115 000-130 000. Kinoen ble fulldigitalisert i november 2011 etter digital prøvedrift i to saler over to år. Vi kjører i dag to til tre forestillinger daglig. Økt antall visninger og utvidet visningstid vurderes. Kiosksalg drives i dag av en ekstern aktør men vurderes overtatt av kinoen.

Kinoen samarbeider aktivt med en rekke aktører regionalt og nasjonalt og skal være et levende filmkulturhus, en arena for offentlig debatt, en møteplass og medspiller i ulike små og store nasjonale og regionale filmtiltak som Amandusfestivalen, Studentfilmfestivalen, Cinemateket, Lillehammer filmklubb og Lillehammer barnefilmklubb m.m.

Se stillingsannonse og lenke til Lillehammer kinos nettsider under Aktuelle lenker.

Annonse
Skroll til toppen