Annonse

Film & Kinos filmstøtte

Film & Kinos støtteordninger for film har i det analoge systemet vært helt eller delvis basert på kopistøtte. I et nytt digitalt system, hvor filmene ikke lengre distribueres på analoge filmkopier, må disse støtteordningene endres. Målet for støtteordningene er å bidra til å sikre kinoene et bredt filmrepertoar med et mangfold av kunstnerisk verdifull film for alle aldersgrupper. For å nå denne målsetningen i et nytt, digitalt system, måtte Film & Kinos filmstøtteordninger legges om fra kopistøtte til oppsetningsstøtte, dvs. til støtte som er beregnet ut fra antall oppsetninger på norske kinoer. Hensikten er å etablere en støtteordning som gir filmer med få oppsetninger på kino mulighet til å nå bredere ut. Dette er erfaringsmessig ofte filmer med store kvaliteter, men med lite økonomiske ressurser.

Totalt er det utbetalt 1 687 000 i oppsetningsstøtte til filmer med digitale visninger etter 1.10.2010, men siden krav om utbetaling kan settes frem innen et år etter premieredato, vil det langt ut i 2012 utbetales støtte til filmer med premiere i 2011.

Mer informasjon om oppsetningsstøtten finner du ved å klikke på lenken i høyrespalten.

Garantier/importstøtte

I Film & Kino-nytt #7 (juli) presenterte vi flere av garantifilmene som gikk opp tidligere i høst, og vi noterer med glede at flere av filmene har blitt godt mottatt av publikum. Av de siste filmene har både dansefilmen
Pina av Wim Wenders og tyske
Sangen i mitt hjerte oppnådd gode tall. Garantifilmer som nettopp har gått opp eller har premiere senere i år er Almodovars
Under huden (11.11.) og iranske
A Separation (25.12.), årets Gullbjørn fra Berlin.

På garantiutvalgets siste møte ble flere filmer innvilget garanti og importstøtte, og alle disse skal opp til neste år. Først ut er den kontroversielle
Shame (13.01., Arthaus), hvor Michael Fassbender svært troverdig gestalter en sexavhengig, absolutt årets snakkis under filmfestivalen i Toronto. Filmen
Martha Macy May Marlene fikk også mye oppmerksomhet i Toronto, og her gjør lillesøsteren til Olsen-tvillingene, Elizabet Olsen, en imponerende rolle som et tidligere sektmedlem. Den har fått importstøtte og distribueres av Tour de Force, men har ikke fastsatt premieredato. Tour de Force har også fått garantistøtte til Todd Solonz mørke komedie
Dark Horse, og kunstfilmen
The Mill and the Cross fra Europafilm fikk importstøtte. Heller ikke disse har bestemt premieredato i skrivende stund.

Annonse
Skroll til toppen