Annonse

Endringer i forskrift om film og videogram

Film & Kinos landsmøte vedtok i 2011 at det skulle gjennomføres en brukerundersøkelse som skulle ligge til grunn for organisasjonens prioritering av oppgaver og fordeling av økonomisk støtte i årene som kommer. Undersøkelsen ble gjennomført høsten 2011 og Film & Kino har tilpasset budsjett og prioriteringer deretter.

Det er viktig at dere som er brukere av Film & Kinos tjenester gir uttrykk for hvilke prioriteringer dere mener er riktige og hva Film & Kinos oppgaver skal være i et høringssvar til Kulturdepartementet, slik at også departementet får kjennskap til brukernes syn. Det er derfor viktig at dere både kommenterer de oppgavene som står oppført på departementets liste i høringsutkastet og at dere sier noe om hva dere eventuelt savner.

Vi gjør oppmerksom på at resultatet fra Film & Kinos brukerundersøkelse om kort tid blir å finne i Kinobasen under fanen Kinoinfo. Gå inn via
www.kino.no/kino og velg lenke til Kinobasen øverst i høyre hjørne på siden. Passord er tilgjengelig hos
Ingar@kino.no dersom det er nødvendig.

Dette er lenken til Kulturdepartementets nettside, hvor dere finner hele saken om endringer i forskrift om film og videogram.


Svarfrist er fredag 20. april 2012.

Annonse
Skroll til toppen