Annonse

Resultatet fra Film & Kinos brukerundersøkelse

Gå inn via
www.kino.no/kino og velg lenke til Kinobasen øverst i høyre hjørne på siden. Passord er tilgjengelig hos
Ingar@kino.no dersom det er nødvendig.

I forbindelse med at Kulturdepartementet har sendt saken om endringer i forskrift om film og videogram ut på høring, kan det være greit å ta en titt i resultatene før dere skriver høringssvar. Det er viktig at dere som er brukere av Film & Kinos tjenester gir uttrykk for hvilke prioriteringer dere mener er riktige og hva Film & Kinos oppgaver skal være i høringssvaret til Kulturdepartementet, slik at også departementet får kjennskap til brukernes syn. Det er derfor viktig at dere både kommenterer de oppgavene som står oppført på departementets liste i høringsutkastet og at dere sier noe om hva dere eventuelt savner. Se egen sak om høringen i dette nyhetsbrevet.

Annonse
Skroll til toppen