Annonse

Digital og kreativ lek i barnehagen

Klikk der!-konferansene arrangeres jevnlig, og er de eneste av sitt slag i Norge med hovedfokus på bruk av digitale verktøy i barnehagen. Flere av foredragsholderne på konferansen i Oslo tok for seg hvordan digital teknologi kan brukes som verktøy for å oppnå målene i Rammeplan for barnehagen, og som kilde til lek, kommunikasjon og sosial utjevning.

Praktiske tips

Mange av innleggene på konferansen ble holdt av barnehageansatte som selv benytter digitale verktøy i arbeidet. Foredragene var derfor fulle av praktiske eksempler og «lav-terskel» -opplegg som deltagerne kunne ta med seg som inspirasjon i jobben. Mange av oppleggene kan fint overføres og brukes i skolesammenheng.

Les mer om
Klikk der!-konferansen, og få tips og gode råd om bruk av digitale verktøy i barnehage og skole her

Annonse
Skroll til toppen