Annonse

Salg av Film & Kinos aksjer i Filmweb

Til grunn for Film & Kinos vurdering ligger blant annet en avtale om at Rapportserveren, som er kinoene, Film & Kino og Norske filmbyråers forenings arbeidsredskap, fortsatt eies i felleskap av Norske Filmbyråers Forening, Filmweb og Film & Kino med 1/3-del hver. I denne forbindelse er det laget en langsiktig avtale med Filmweb, som både sikrer Film & Kinos engasjement og at Filmweb fortsetter å være en sentral aktør for hele den norske filmbransjen.

Styret i Film & Kino har behandlet saken i flere møter gjennom det siste året etter at man sammen med Oslo Kino AS, Kristiansand Kino Drift og SF Kino Stavanger/Sandnes besluttet å legge aksjene i Filmweb ut for salg. Vedtaket i styret er fattet på bakgrunn av tidligere behandling av saker om Filmweb i landsmøtet.

Film & Kino var i sin tid med på å initiere og starte Filmweb fordi vi så et behov i bransjen som ingen dekket. Fra en tung start med røde tall, har vi vært med på å bygge opp selskapet til hva det er i dag. Filmweb er nå et selskap som i lengre tid har gått med overskudd og som står kommersielt godt på egne ben.

Det har vært en viktig oppgave for Film & Kino å bidra til å etablere et selskap som bransjen hadde behov for. Men det er ingen naturlig oppgave for en organisasjon som Film & Kino å være eier i et kommersielt selskap. Vi ser på Egmont som en god majoritetseier for videre utvikling av Filmweb. Styret mener derfor at salg er en riktig avgjørelse.

Annonse
Skroll til toppen