Annonse

Beste kinobesøk på 20 år! (29. des 2003)

– Nordmenn ser mer film enn før og spesielt har de i år sett norske filmer, sier direktør i bransjeorganisasjonen FILM&KINO, Lene Løken.


– Kinobesøket er tilbake på det nivå man hadde før video og nye fjernsynskanaler tok deler av markedet, og det til tross for at det nå omsettes mer video og DVD enn noen gang tidligere.

– Tradisjonelt har de norske filmene hatt en meget lav markedsandel, på nittitallet stort sett på under ti prosent. I år er besøket oppe på nordisk og europeisk nivå, med en markedsandel på i underkant av tjue prosent. Dermed er Norge i år ett av de få land i Europa som har hatt økning i besøket. Dette skyldes i tillegg til det gode norske besøket, også at det har vært investert i nybygg og opprustning av eksisterende kinoer de siste årene. Vi vet erfaringsmessig at investeringer i kinobygg, gir økt besøk, sier Løken.For ytterligere kommentarer, henvendelse:


Direktør Lene Løken, FILM&KINO


Tlf: 90 93 45 12

Annonse
Skroll til toppen