Annonse

SCREEN 2011

Gjennom Fredskorpsprosjektet SCREEN skal ungdomshuset Tvibit høsten 2011 sende ungdommer til henholdsvis Kenya, Sør-Afrika og Haiti i tre måneder for å jobbe med film og filmrelatert virksomhet. Deltakerne skal lage film sammen med ungdommer i landene, lede filmverksted og jobbe med en lokal organisasjon i deres arbeid med filmvirksomhet.

Prosjektet dekker opplæring, utgifter til reise, opphold og mat i utvekslingsperioden. Prosjektet ønsker å gi unge mennesker en mulighet til å oppleve noe unikt!

Ikke gå glipp av muligheten!


Du som søker har gjerne lagd film, lært om det på skole eller vært aktiv med film eller andre relaterte kulturuttrykk. Send en søknad på engelsk hvor du beskriver deg selv og hvorfor du kan tenke deg å reise.

Søknad sendes til
obmoe@kulturoperatorene.no.

Søknadsfrist er 29. april 2011. Merk søknad med "SCREEN”. Alle interesserte oppfordres til å søke. I etterkant av søknaden vil aktuelle kandidater innkalles til intervju.

Mer informasjon


Les hele utlysningen under Aktuelle lenker til høyre på siden.

Du finner mer informasjon om prosjektet SCREEN ved å klikke her.

Du kan også ta kontakt med prosjektleder Øyvind Bakkeby Moe, tlf. 92234650 eller e-post:
obmoe@kulturoperatorene.no

Annonse
Skroll til toppen