Annonse

Kulturdepartementet har oppnevnt nytt festivalutvalg for norske filmfestivaler

Film & Kino har ansvaret for finansieringen av tilskuddene til de ulike filmfestivalene (jfr. Stortingsmelding nr. 22 (2006-2007), Filmmeldingen). Midlene fordeles av et uavhengig, bredt sammensatt festivalstøtteutvalg med Film & Kino som sekretariat. Festivalutvalget ble første gang oppnevnt i 2008, og fikk da ansvaret for å fordele alt statlig tilskudd til festivalene. Tilskuddene finansieres over Norsk kino- og filmfond.

Utvalget består av fem faste medlemmer og to varamedlemmer.

– Det har vært inspirerende og lærerikt å få være med å forme den nye tilskuddspolitikken for filmfestivalene. Filmfestivalene har en viktig rolle i å øke interessen for film som kulturuttrykk og skape arenaer for film med noe på hjertet, så den kan nå et norsk publikum. Det legges ned et imponerende og stadig bedre arbeid i de norske filmfestivalene, og jeg ser derfor fram til å ta fatt på en ny periode, sier den gjenoppnevnte lederen i festivalutvalget Geirmund Lykke.

Geirmund Lykke er nestleder i styret for Film & Kino og KrFs førstekandidat foran høstens valg i Trondheim.

Festivalutvalget 2011-2014

Geirmund Lykke, Trondheim, leder


Leif Holst-Jensen, Oslo, medlem


Guttorm Petterson, Oslo, medlem


Vera Micaelsen, Oslo, medlem


Øyvor Dalan Vik, Oslo, medlem


Håkon Drage, Oslo, 1. varamedlem


Hilde Kjos, Oslo, 2. varamedlem

Kontaktperson for festivalstøtte i Film & Kino er avdelingsdirektør Jørgen Stensland.

Annonse
Skroll til toppen