Annonse

Nye bøker om filmmediet

Filmboka

Boka er utgitt av Læremiddelforlaget, er på drøye 100 sider og omhandler tema som:

 • sjangerlære
 • fortellermåter (dramaturgi og karakterframstilling)
 • filmatiske virkemidler
 • filmanalyse og filmanmeldelse
 • adaptasjon (fra bok til film) og annen bruk av film i norskfaget
 • kildekritiske betraktninger om film i historie og samfunnsfag
 • teorier om filmvold og påvirkning
 • aldergrenser og andre regler for kinofilm
 • norsk og internasjonal filmhistorie
 • praktisk filmproduksjon
 • prosjektarbeid – og anvendelse av film
 • lover og regler for publisering
 • repetisjons- og fordypningsoppgaver til hvert kapittel
 • vurderingsskjema og vurderingskriterier

Filmboka bygger på Trond Heums tidligere filmbøker Bli kjent med film og Film i prosjektarbeid, som er blitt godt mottatt i skolene. I tillegg inneholder Filmboka nye kapitler og mange repetisjons- og fordypningsoppgaver. Den vil være til stor nytte for elever og lærere i norsk, mediefag og historie/samfunnsfag. Forfatteren Trond Heum (født 1965) er lektor ved Sandefjord videregående skole. Han har også bakgrunn som foreleser i mediekunnskap ved Høgskolen i Vestfold og som forfatter av lærebøker og filmstudieark for Film og Kino.

Mer informasjon om Filmboka på Læremiddelforlagets hjemmesider.

Universitetsforlaget kommer med to bøker. Norsk filmhistorie er den første heldekkende boken om spillefilmens historie i Norge. Bok nummer to er kalt Den andre norske filmhistorien. Den handler om de utallige andre, interessante sjangere.

Norsk filmhistorie

Norsk filmhistorie er full av magiske filmøyeblikk. Forfatter Gunnar Iversen minner oss på noen av dem. Han viser frem høydepunktene, trekker frem glemte mesterverk, analyserer filmenes fortellinger og estetiske dimensjoner, samtidig som han gir en samlet fremstilling av norsk spillefilms historie.

Forfatteren skriver med engasjement og smittende entusiasme om sjangerutvikling, og hvordan norsk filmproduksjon har holdt tritt med internasjonale filmer.

Mer informasjon om Norsk filmhistorie på Universitetsforlagets hjemmesider.

Den andre norske filmhistorien

Denne boken er skrevet av Eva Bakøy og Tore Helseth (red.). Når vi snakker om filmhistorie er det som regel fiksjonsfilmen som får oppmerksomheten. Her er endelig en bok om alle de andre sjangrene som også fortjener sin historie nedskrevet. Bidragsyterne skriver om ekspedisjonsfilm, arbeiderfilm, informasjonsfilm, skolefilm, filmrevyen, kortfilm, animasjonsfilm, døvefilm, husmorfilm, ungdomsfilm, spillefilmer av og om våre nye landsmenn.

Mer informasjon om Den andre norske filmhistorien på Universitetsforlagets hjemmesider.

Annonse
Skroll til toppen