Annonse

Ny debattfilm

– Vi opplever stor interesse fra lærere, skoler og foreldre når det gjelder barns digitale hverdag, og vi håper denne filmen kan bidra til å skape dialog mellom generasjoner, sier Stian Lindbøl leder av Medietilsynets Trygg Bruk-senter.

Hvert år markeres Safer Internet Day i over 70 land over hele verden. Formålet med Safer Internet Day er å skape bevissthet rundt barn og unges bruk av internett slik at de får en tryggere digital hverdag. Hvert år har Safer Internet Day et nytt tema. Tidligere år har det vært satt fokus på alt fra IKT i skolen til digital mobbing. I år legges fokus på hvordan barn og voksne kan lære av og med hverandre. I Norge feires dagen blant annet med frisk fagdebatt, prisutdeling og undervisningspakker til skolene.

Skolepakke med debattfilm

Skolen er en sentral målgruppe i feiringen av dagen som skal bidra til å skape en tryggere digital hverdag for barn og unge. I år fokuserer vi på tema trygghet og kontroll. Når blir trygghet til kontroll og overvåkning på internett? Mens de fleste foreldre er opptatt av å trygge barna sine på nettet, føler mange barn og unge seg kontrollert. Hvordan balansere mellom beskyttelse på den ene siden, og retten til frihet, privatliv og utfoldelse på den andre siden? Tematikken passer inn i lærerplanen i så vel samfunnsfag som etikk og filosofi, samt styrker opplæringen av den grunnleggende ferdigheten; å kunne bruke digitale verktøy. FNs barnekonvensjon er også et viktig stikkord her, sier Lindbøl.

Undervisningsopplegget kan gjennomføres på én skoletime og krever lite utstyr og forberedelser. Hensikten er å bevisstgjøre elevene på et område hvor det ikke finnes fasitsvar, og bidra til en styrket dialog mellom generasjonene.

Pakkene sendes ut til skolene per e-post innen uke 5 2012, og kan også bestilles kostnadsfritt på mail:
post@sid2012.no.

Også for foreldre

Barns utfoldelse i digitale medier er et viktig diskusjonstema i mange hjem, og Medietilsynets Trygg bruk-senter får mange henvendelser fra foreldre som ønsker råd om grensesetting. Derfor følges undervisningspakken til skolene av et eget opplegg for foreldremøter, samt en digital lekse til foreldrene.

– I likhet med innetider og ukepenger finnes det ikke entydige svar på hvordan man skal forholde seg til barns internettbruk. Kunnskap, bevisstgjøring og dialog er de beste verktøyene vi har. Derfor har vi laget et opplegg for foreldremøter som bidrar til nettopp dette. Det er ikke gitt at filtre, loggføring og overvåkning er de beste virkemidlene, sier Lindbøl.

Opplegget for foreldremøter er fleksibelt og kan gjennomføres som et innslag i forbindelse med et vanlig foreldremøte eller som tema for et eget foreldremøte.

Frokostdebatt

Den formelle lanseringen av filmen skjer på Safer Internet Day 7. februar i tilknytning til frokostdebatten på Litteraturhuset i Oslo. Arrangementet streames live, så interesserte over hele landet kan følge med, og stille spørsmål til paneldeltakerne og kommentere i sosiale medier underveis.

Under årets Safer Internet Day vil i tillegg Trygg Bruk-prisen deles ut for aller første gang. Prisen er opprettet av Medietilsynets Trygg Bruk-senter og har som mål å fremheve og hedre aktører som har vist vilje og evne til å skape gode og trygge omgivelser for barn og unge på nettet. Prisen utdeles på Litteraturhuset i forlengelse av frokostdebatten.

Les mer om Safer Internet Day her.

Annonse
Skroll til toppen