Annonse

Film & Kinos tildelinger av støttemidler 2011

Rikslanseringen og minilanseringer er faset ut i løpet av året, etter som 35 mm-kopiene ble borte. Istedet har vi fått oppsetningsstøtte, som i likhet med de tidligere kopistøtteordningene skal sørge for å få filmene ut på flest mulig kinoer. Oppsetningsstøtten var i utgangspunktet en dels automatisk dels selektiv støtte, men den automatiske delen av støtten viste seg å bli for omfattende, slik at oppsetningsstøtten nå fungerer som en selektiv støtteordning for kvalitetsfilm, der barnefilm, norsk film og skandinavisk film ivaretas.

Kopistøtte og teksting av norske filmer

I første halvdel av 2011 var det nødvendig å yte kopistøtte for å få sikret en bred nok lansering av populære filmer. I alt ble 13 filmer støttet med totalt 57 analoge kopier. Dette er det samme antallet som for hele 2010, grunnet kopiknapphet blant kinoene som fremdeles ikke var digitaliserte. Den siste filmen som fikk kopistøtte fra Film & Kino var
Vann til elefantene.

Film & Kino har fortsatt sin støtteordning med norsk teksting av norsk- og/eller samiskspråklige filmer, etter avtale med Kulturdepartementet. Etter digitaliseringen har kostnadene for dette blitt betydelig redusert. I alt har 11 filmer fått støtte, en økning på fire filmer fra i fjor. Kulturdepartementet har nå endret forskriften om tilskudd til audiovisuelle produksjoner, slik at alle spillefilmer som mottar statstilskudd etter 1. januar 2012, skal vises med tekst når de settes opp på kino. Film & Kinos støtteordning til teksting av norske filmer vil derfor opphøre ved nyttår.

Kontaktperson: Tonje Hardersen

Oppsetningsstøtte

Oppsetningsstøtten har som formål å få filmer med høy kvalitet og relativt få oppsetninger bredere ut på kino. Hittil i år er det utbetalt 1 800 000 i oppsetningsstøtte til filmer med premiere i 2011, men siden krav om utbetaling kan settes frem innen et år etter premieredato, vil det i hele 2012 utbetales støtte til filmer med premiere i 2011.

I vedlegget under ”aktuelle lenker” ligger en oversikt over de 61 filmene med premiere i 2011 som er innvilget selektiv oppsetningsstøtte. I tillegg til disse titlene er 22 filmer med premiere fra 01.01.2011 – 15.11.2011 tildelt automatisk oppsetningsstøtte. Fra 15.11.2011 falt den automatiske oppsetningsstøtten bort.

Kontaktperson: Monique Sjøberg

Kvalitetsfilmer 2011 og flere for 2012

I 2011 har i alt 32 filmer fått kvalitetsfilmstøtte fra Film & Kino, som er en liten nedgang fra i fjor. 18 filmer har fått innvilget garanti, og gledelig nok har flere av disse gått svært godt slik som fjorårets julefilm
Om guder og menn, til høstfilmene
Sangen i mitt hjerte og
Pina. Blant de største skuffelsene finner vi
Anonyme romantikere og
Vi har en pave. For 2012 har filmene
Shame og
Dark Horse allerede blitt innvilget garanti.

11 titler har fått innvilget importstøtte i løpet av året med kr 100 000 per tittel. I tillegg har
Martha Marcy May Marlene fått støtte for 2012.

Kontaktperson: Tonje Hardersen

Støtte til barnefilm

Det er kun fire filmer som har fått innvilget garantistøtte i år, hvorav den ene,
Ariettas hemmelige verden, først har premiere i julehelgen. Den danske barnefilmen
Den kjempestore bjørnen oppnådde best besøk med 14 000 tilskuere.
Vinterkrig og
Kidnappet ble dessverre ikke fullt så godt mottatt blant publikum.

Når det gjelder versjoneringsstøtten så har 4 titler fått støtte, hvorav to også har fått innvilget garantistøtte;
Den kjempestore bjørnen og
Ariettas hemmelige verden.
Julenissens lærling kommer på kino i julehelgen, mens
En katt i Paris har fått støtte på inneværende år, men kommer først på kino i april 2012.

Kontaktperson: Anne-Marie Otter

Den kulturelle skolesekken

Det var stor pågang av søkere til midlene til filmtiltak i Den kulturelle skolesekken (DKS). Totalt var det av satt tre millioner kroner, fordelt på to utlysninger. Til første runde med søknadsfrist 15. mars, kom det inn 42 søknader for til sammen 3 255 420 kroner. 35 søknader ble innvilget og søkerne ble tildelt til sammen 1 417 000 kroner. I andre runde med søknadsfrist 15. september, kom det inn 37 søknader for til sammen 3 529 166 kroner. Det ble innvilget 28 søknader og utbetalt til sammen 1 775 000 kroner.

De fleste av tiltakene var knyttet til film- og medieverksteder der elevene selv deltok i skapende arbeid og til skolekinovisninger der elevene fikk møte filmskapere. Flere av tiltakene var knyttet til festivaler. Her var alt fra stumfilmkonsert til utvikling av dokumentarfilm og animasjon. Tiltakene var likelig fordelt på barneskoler og ungdomsskoler og også en del videregående skoler var med. Søknadene kom fra hele landet, 15 fylker var representert. Akershus, Rogaland, Hordaland og Troms hadde flest søknader.

Kontakperson: Lene Løken

Regionale filmtiltak til barn og unge

10 ulike organisasjoner mottok støtte over denne posten i år. Hovedparten av midlene vil gå til ulike filmverksteder for barn og unge, men også til kompetanseheving hos lærere og kunstnere som skal ut med DKS-prosjekter. I alt er 2 490 000 kroner fordelt i år.

Kontaktperson: Jørgen Stensland

Støtte til filmfestivaler

44 filmfestivaler har så langt fått støtte gjennom to utdelingsrunder av utvalget mot 51 i fjor. Reduksjonen i antallet er hovedsakelig små festivaler og har nok med at budsjettet er kuttet med 500 000 i år. 17 av disse festivalene er mindre festivaler som har fått støtte over løpende midler (295 000).

Kontaktperson: Jørgen Stensland

Videostøtte

160 spillefilmer og doumentarfilmer fikk videostøtte i 2011. 38 norske kortfilmer fikk også videostøtte. Flere av disse ble utgitt på samle-DVDer: NFIs "Norsk kort 2010", og Rushprints samling av det siste tiårest beste norske kortfilmer ble utgitt med videostøtte i 2011.

Kontaktperson: Erik Zmuda

Lokale film- og kinotiltak

76 tiltak har fått støtte gjennom lokale film og kinotiltak, mot 93 fjor. Dette skyldes at budsjettet på denne posten er redusert med en million. 17 kvalitetsfilmtiltak har fått støtte (29 i 2010). Støtten fordeler seg slik:13 barne- og ungdomstiltak er støttet, mot 13 i 2010. 16 lanserings- og markedstiltak, mot 26 i 2010. 11 spesielle visninger, mot 16 i 2010. 8 kurs og seminarer, mot 6 i 2010. 9 diverse tiltak, mot 15 i 2010.

Kontaktperson: Jørgen Stensland

Lokale informasjonstiltak

Filmfokus


Film & Kino vil ved utgangen av 2011 ha produsert radioprogrammer om til sammen 50 ulike filmer. Dette er ti mindre enn i 2010. Filmfokus-programmene retter seg mot lokale radiostasjoner. Filmer i kategoriene norske filmer, barnefilm og filmer med et høyt besøkspotensial er prioritert. 14 av programmene var om norske filmer, 10 om barnefilmer. Filmfokus-programmene er publisert som Mp3-filer på Film & Kinos nettsider og lagt ut av de enkelte filmbyråer på Filmwebs Medieserver. Lokalradioene har fått tilsendt programmene på e-post og blitt informert om utgivelsene gjennom Lokalradioforbundets nyhetsbrev.

Kontaktperson: Nina M. Bræin

Nynorske filmomtaler


I 2011 er det oversatt filmomtaler til nynorsk for 62 filmer. Dette er på linje med fjoråret. Filmene som har vært prioritert er i kategoriene norske filmer, barnefilmer og filmer med et høyt besøkspotensial. De oversatte filmomtalene er publisert på Film & Kinos nettsider og lagt ut av de enkelte filmbyråer på Filmwebs mediaserver.

Kontaktperson: Nina M. Bræin

Tjenesten med Filmfokus og nynorske filmomtaler opphører fra nyttår – se egen sak i denne utgaven av Film & Kinonytt.

Oversikter over de ulike tildelingene kan lastes ned fra "Aktuelle lenker" i høyrespalten.

Annonse
Skroll til toppen