Annonse

Folk ønsker å gå oftere på kino, men får det ikke helt til

I den store undersøkelsen av folks bruk av kulturtilbud som Statistisk Sentralbyrå akkurat har publisert (Norsk Kulturbarometer 2023), svarer hele 65 prosent at de ønsker å gå oftere på kino.

Mange ønsker å bruke kulturtilbudene mer enn de faktisk gjør. Det gjelder ikke minst kino.

Ikke tid, eller økonomi, er det de fleste svarer når de blir spurt om hvorfor kinobesøket ikke ble noe av. Som årsak nummer tre kommer utvalget av filmer. Bare to prosent sier at korona var en grunn til at de ikke fikk gått så ofte på kino i 2023. For 2021 svarte 67 prosent at korona var årsaken.

SSB har i mange år målt hvor mange som går på kino, og hvor ofte. Som besøkstallene har vist er kinobesøket på vei opp igjen, men enda ikke tilbake på nivået før pandemien. SSB-tallene viser det samme. Både andelen som har vært på kino, og antall besøk, går opp igjen fra 2021 (SSB gjør nå denne undersøkelsen bare annen hvert år, derfor ingen 2022-tall), men er fortsatt under «normalen».

Den oransje kurven viser hvor stor prosentvis andelen av befolkningen som har vært på kino i løpet av året, mens den blå viser hvor mange ganger vi i gjennomsnitt var på kino.

65 prosent av alle over 9 år var på kino en eller flere ganger i 2023, og i gjennomsnitt var vi på kino 2,1 ganger i året som gikk.

Annonse
Skroll til toppen