Annonse

Den Norske Kinokonferansen i Fredrikstad

Kinoprisene deles ut på kinokonferansen i Fredrikstad i november

På kinokonferansen deler vi ut tre salgs- og serveringspriser:

Under Den Norske Kinokonferansen i Fredrikstad deler Film & Kino i samarbeide med våre sponsorer ut 3 salgs og serveringspriser. Det er pris i stor klasse (kinoer med over 200 000 besøk) mellomstor klasse (100 000 – 200 000 besøk) og liten klasse (0 – 100 000 besøk), og alle kinoer oppfordres til å sende inn sine bidrag!

Premien er gratis reise og opphold for kiosk/salgsansvarlig eller kinosjef under kinokonferansen, samt plakett og glass-statuett.

Kriterier for salgs- og serveringsprisene er en kvalitativ vurdering som gjøres av juryen, i tillegg til innrapporterte salgsdata som beskrevet nedenfor. Juryen vil spesielt legge vekt på innovative og bærekraftige tiltak som er gjort for både å teste ut og implementere nye konsepter på kinoen og som det kan vises til at har medvirket til gode resultater, enten for omsetningen som helhet eller for et produkt eller en kampanje. Juryen ønsker å høre om de gode salgshistoriene fra din kino…

Det skal i kinoenes nominasjon legges med følgende tallgrunnlag:

  • Økning i snittsalg i prosent fra et år til det neste (1-3 kvartal i fjor kontra i år)
  • Økning i bruttofortjeneste fra et år til det neste (1-3 kvartal i fjor kontra i år)
  • Økning i andel handlende kunder fra et år til det neste (1-3 kvartal i fjor kontra i år)
  • Dersom kinoen ikke besitter denne informasjonen kan økningen i antall transaksjoner fra et år til det neste samt snittomsetningen pr transaksjon i de to sammenligningsårene i kiosk/serveringssted legges ved.

NB: Salgsdata behandles konfidensielt og deles ikke med andre enn juryens medlemmer.

Kinoene må selv sende inn begrunnelse og dokumentasjon, men juryen vil også selv oppfordre til innsendelse.

Frist for innsendelse av bidrag er 1.oktober 2023. 

Begrunnelse og dokumentasjon sendes til espen@kino.no.

Jury: Lars Rundgreen, Location. Ivar Vigdal, Coca-Cola. Janne Falk, Sundlings. Tommy Wikmark, Candypeople. Espen Lundberg Pedersen, Film & Kino.

På kinokonferansen deler vi ut årets innovasjonspris:

Under Den Norske Kinokonferansen i Fredrikstad deler Film & Kino i samarbeide med våre sponsorer ut prisen for innovasjon i det norske kinomarkedet, og alle kinoer oppfordres til å sende inn sine bidrag!

Innovasjon er et nytt eller vesentlig endret produkt, tjeneste, måte å organisere eller markedsføre aktivitet på, og som er tatt i bruk. En innovasjon kan bygge på ny kunnskap, kreativ idè eller oppfinnelse.

Innovasjonen kan være gjennomført over tid eller innført

Premien er gratis reise og opphold for kinosjef under kinokonferansen, samt plakett og glass-statuett.

Kinoene kan selv sende inn begrunnelse og dokumentasjon, men juryen vil også selv nominere sine kandidater.

 Jury: Harald Løbak Sæther, Filmweb. Jan Tore Kristiansen, Capa. Ronny Liblein, Media Direct Norge. Espen Lundberg Pedersen, Film & Kino.

Frist for innsendelse av bidrag er 1.oktober 2023.

Begrunnelse og dokumentasjon sendes til espen@kino.no.

Annonse
Skroll til toppen